در انتظار پدر

سلمان عبید اهل قلم است و در کار فرهنگی بخصوص در فضای مجازی فعالیت می کند. کارش معلمی و به حوزه زن و خانواده هم علاقمند است. به همین جهت است که سوژه داستان هایی چون "در انتظار پدر"که از او می خوانیم، دختران و زنانند از زاویه نگاهی خوب و…