اسماء اسد حامی مهربان مردم وحکومت سوریه +تصاوير

غربی ها اسماء اسد بانوي اول سوريه را "نوري در کشوري پر از سايه" دانسته اند. چرا که وی تابعيت انگليسي دارد و همواره مورد طمع غربی ها برای تاثیرگذاری بر بشار اسد بوده است ؛ در حالی که اسماء به سبب فعالیت های گسترده اجتماعی و فرهنگی خود و جلب…