داستان/ چراغ قرمز

ندا خیریان کارشناس رشته ی مدیریت دولتی از سال 1387 بطور جدی وارد حوزه داستان نویسی شد. او قصه نویس کودکان هم هست ومجموعه ای از داستان های کوتاه اجتماعی از خیریان در دست چاپ است.

داستان/ عروس خاکستری

ندا خیریان از سال 1387، داستان نویسی را به طور جدی آغاز کرده است. از او قصه های متعددی برای گروه سنی کودکان در مجله ی کیهان بچه ها به چاپ رسیده است. فیلم نامه ی گروهی اشبرای شبکه ی پویا نوشته که الان مراحل ساختش طی می شود.