داستان: پرونده سی و چهارم

سمانه خاکبازان دانش اندوخته کارشناس ارشد رشته ی فلسفه اسلامی است که از او دو کتاب به نام های "صف فولادی" و "شاهرگی برای حریم" با موضوع زندگینامه شهدا، از او به چاپ رسیده است.

داستان: پرونده سی و چهارم

سمانه خاکبازان دانش اندوخته کارشناس ارشد رشته ی فلسفه اسلامی است که از او دو کتاب به نام های "صف فولادی" و "شاهرگی برای حریم" با موضوع زندگینامه شهدا، از او به چاپ رسیده است.

داستان / بی قرار

به آسمان خیره شده بود. تاریک بود و پرده‌ ی نقره ‌فام مهتاب بر زمین پهن. روی تشک جابه ‌جا شد. بالش را از این رو به آن رو کرد و تاق ‌باز خوابید. دستانش را زیر سرش گذاشت و باز خیره شد به آسمان. چند ستاره در دل سیاه آسمان چشمک می‌ زدند. چشمانش…