داستان/ یک بوم و دو هوا

ریحانه جان نثاری دانش اندوخته رشته ی مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار- ، داسنتتان نویس و هم فیلمنامه نویس انیمیشن است . در حال حاضر فیلمنامه های انیمیشن او در مجموعه حسنا کوچولو در مرحله تولید می باشد.

داستان / برف های تلخ

ریحانه جان نثاری مهندسی کامپیوتر و متولد سال 1365 است. دوره های داستان نویسی را با استاد سرشار گذراند. او در نوشتن فیلمنامه انیمیشن با حوزه هنری همکاری می کند.