هديه مدير یک رستوران به زن باردار

وقتي صورت حساب را ديدم کمي جا خوردم اما هم دلگرم شدم و هم احساس خوبي به من دست داد از اينکه يک فرد غريبه براي شاد کردن من کاري انجام داده است.

0

سرویس خبر به دخت/

يک خانم باردار امريکايي که ماه هاي آخر بارداري اش را سپري مي کرد براي ميل کردن يک وعده غذايي وارد يک رستوران شيک شد. او خسته و سنگين روي يکي از صندلي ها نشست و غذاي خود را سفارش داد و بعد از خوردن غذا درخواست صورت حساب کرد او روي فيش صورت حساب جمله اي ديد که باعث تعجب ودر عين حال خوشحالي اش شد.

اين خانم باردار که نامش فاش نشده است مي گويد: وقتي صورت حساب را ديدم کمي جا خوردم ،اما هم دلگرم شدم و هم احساس خوبي به من دست داد از اينکه يک فرد غريبه براي شاد کردن من کاري انجام داده است.

روي فيش صورتحساب به جاي نام خريدار نوشته شده بود” مادر زيبا و خوش شانس آينده” صاحب اين رستوران که خود يک زن مهربان و خوش قلب است از دريافت پول غذا نيز خودداري کرد و به مادر باردار گفت اين وعده غذايي هديه رستوران ما به شما و فرزندتان است و اميدواريم از اين غذا لذت برده باشيد.

 

اين مسئله عکس العمل مثبت وسيع رسانه اي به همراه داشته است . يک پزشک متخصص بارداري ميگويد:ماه هاي آخر بارداري خانم ها به دليل سنگيني زياد و اختلالات در خواب راحت و خستگي مداوم اکثرا دچار افسردگي مي شوند و اين بسيار مهم است که از سوي اطرافيان حمايت شده و مورد توجه قرار گيرند. اين اتفاق اگرچه ساده و پيش پا افتاده تاثير بسيار زيادي روي اين خانم خواهد داشت.

اين زن باردار مي گويد به قدري تحت تاثير اين اتفاق قرار گرفته و احساس خوشايندي را تجربه کرده است که تصميم دارد نام صاحب رستوران را روي فرزندش که يک دختر است بگذارد.منبع:

منبع : ملت ایران/ انتهای متن/

درج نظر