آجیل رنگ شده نخرید

این روزها به خاطر شب چله بازار خرید آجیل رونق بیشتری دارد.رییس اداره نظارت بر بهداشت اماکن و مواد غذایی وزارت بهداشت، توصیه می کند پیش از خرید آجیل، یک مشت از آن را در دست بگیرید و اگر رنگ پس نداد، بخرید.

7

سرویس خبر به دخت/

این روزها، کار و کاسبی آجیل فروشان داغ است بعضی کسبه سود جو آجیل کهنه و فاسد را رنگ می کنند و به جای آجیل تازه می فروشند.که قطعا برای سلامتی هم مضر است .

.غلامی، رییس اداره نظارت بر بهداشت اماکن و مواد غذایی وزارت بهداشت، توصیه می کند،پیش از خرید آجیل، یک مشت از آن را در دست بگیرید و اگر رنگ پس نداد، بخرید. رنگ آجیل نشان دهنده استفاده از رنگ های غیر مجاز است.”

غلامی پیشنهاد می کند: “هموطنان باید از تهیه انواع آجیل از دست‌فروش‌ها و یا از اتومبیل‌هایی که داخل آن به عرضه انواع آجیل می‌پردازند،خودداری کنند. باید آجیل‌ها را از محل‌های مشخص، مراکز آجیل‌فروشی ثابت و دارای مجوز آجیل‌فروشی و یا قنادی‌های دارای مجوز تهیه کنند.”

/ انتهای متن/

نمایش نظرات (7)