بارگشت‌آزاده‌ اردکاني به سازمان‌ميراث‌فرهنگي

در خبري که در رسانه در خصوص حکم نامبرده صادر شد اشعار شده بود که رسيدگي به بخش ديگر تخلفات نامبرده که بيشتر در حوزه مسائل امنيتي است در حال رسيدگي مي‌باشد.

0

 سرویس خبر به دخت/      

پرسش نيوز نوشت: آزاده اردکاني دانش آموخته ميکرو بيولوژي که در زمان رياست رحيم مشايي و حميد بقايي علي رغم داشتن عدم تخصص در حوزه گردشگري به پست‌هاي بزرگي رسيده بود با تغييرات مديريتي پيش آمده در کسوت مشاور دوباره به سازمان ميراث بازگشته است.

نامبرده پس از اوج گيري مديريتي در اين سازمان مدتي نيز به جرم اتهمات مختلف بازداشت شد که چندي پيش بخشي از حکم محکوميت نامبرده توسط دادگاه رسيدگي کننده صادر شد.

در خبري که در رسانه در خصوص حکم نامبرده صادر شد اشعار شده بود که رسيدگي به بخش ديگر تخلفات نامبرده که بيشتر در حوزه مسائل امنيتي است در حال رسيدگي مي‌باشد.

منبع : جهان نيوز/ انتهای متن/

درج نظر