دماغ بهتر است یا بینی؟!

همایش چند روز پیش جراحان زیبایی که برگزار شد حرف هایی داشت که دل هر عاقلی را به درد می آورد.

4

سرویس ما و زندگی به دخت/

” آمار جراحی زیبایی بینی در ایران هفت برابر آمریکاست!”

بعد از ارائه این آمارها باید چند آه بلند کشید از درون انسانیت!

و چه شده است جوانان ما را که داشتن بینی قلمی تر، گونه گل انداخته تر، لب های ورم دارتر و مَگوهای تر دارتر بسیاری شده  اصلی ترین دغدغه سرمایه های انسانی جامعه ما؟!!

به سمت کدام ناکجا آباد سرعت گرفته است قطار ارزش های فکر و فرهنگی جوانان ما؟! دختر و پسر ندارد ها!! پسر ها هم عقب نمانده اند از این کاروان بی ارزشی. به سالن های بدنسازی سری بزنید بدک نیست! فاجعه ای در حال رخ دادن است اگر نگاهمان را عوض کنیم.

دفترچه های تبلیغاتی محله تان را ورق بزنید صفحه ای نمانده است خالی از تبلیغات سالن های اپیلاسیون! و چقدر انجام کبیره ترین گناهان برایمان راحت شده است. حرف هم را که می فهمیم؟ نه؟؟!!

خوب پوست کلفت شده ایم در این بازار بی فرهنگی!!!

روزنامه ها را که می خوانی هر روز نطق یک مسئول را می بینی.

تیتر می زنند:

” استفاده ابزاری از زنان…” بد است، اخ است و…

هیچ کس تیتر نکرده است” زنانی که ابزار می شوند خودشان تن به جعبه ابزار داده اند”، خودشان برای ابزار شدن، برای دیده شدن، انگشت نما شدن، دستمایه و دست آویز شدن سر و دست می شکنند.

وچه جامعه ای بالاتر از خانواده، مسئول است در قبال این همه ناهنجاری؟! ناهنجاری عمیقی که عمقش فراتر از پروتزهای کوچک و بزرگ زیر پوست دختران سرزمین ماست.

ناهنجاری که تک تک اعتقادات توحیدی و قیامت محورانه زندگی بشر را به قربان گاه برده است.

” و چقدر سخت است نگاه داشتن آتش در کف دست”

دردائیل/ انتهای متن/

نمایش نظرات (4)