حضور زنان در نظافت شهر صنعا

در روز ملي نظافت شهري در يمن، مرد و زن براي نظافت شهر صنعا جارو به دست شدند.

0

 سرویس خبر به دخت/

منبع : مشرق نيوز/ انتهای متن/

درج نظر