ضرورت افزایش مرخصی زایمان مادران کارمند

کارشناس علوم تربیتی با انتقاد از زمان اندکی که به عنوان مرخصی زایمان برای بانوان کارمند درنظر گرفته شده است، گفت: باید کمیته های تخصصی مجلس نسبت به افزایش این نوع مرخصی توجه ویژه ای داشته باشند.

1

سرویس خبر به دخت/

فریده هاشمیان نژاد با اشاره به نقش موثر مادران در تربیت فرزندان، اظهار داشت: مدت کم مرخصی زایمان برای ایفای نقش تربیتی مادران از کارایی لازم برخوردار نیست و فرصت اندکی را به منظور ایفای نقش تربیتی به مادران می دهد.

کارشناس امور تربیتی در ادامه با اشاره به نتایج حاصل از تحقیقات درباره علوم تربیتی فرزندان، ابراز داشت: به رغم نتایج حاصل از تحقیقات، وجود مادر و ایفای نقش تربیتی آن در بهبود رفتارهای اجتماعی فرزندان ثابت شده است اما این مهم مورد بی مهری مسئولان مربوطه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در سال های اخیر درباره امر مزبور اظهار نظرهای فراوانی صورت گرفته است، اما این اظهار نظرها و پیشنهادها فقط در قالب سخن باقی ماندند و هیچ گاه جامع عمل به خود نپوشید.

وی افزایش امنیت روانی در جامعه و متعاقب آن ارتقای سطح بهره‌وری سازمانی را مستلزم توجه ویژه به نیازها و خواسته‌های زنان و نیز فراهم سازی شرایط مناسب تربیتی برای آنان دانست.

به گفته این کارشناس امور تربیتی، شالوده شخصیت هر فرد در 5سال نخست زندگی آن شکل می گیرد، اما فرصت کم مادران کارمند و شاغل برای حضور در کنار فرزندان خود موجب شده تا شخصیت کودکان این مرز و بوم آن طور که باید شکل‌ نگیرد.

هاشمیان نژاد همچنین متذکر شد: داشتن جامعه‌ای سالم مستلزم مهیا کردن امنیت روانی برای مادران است.

وی، سرکشی فرزندان را مهم ترین معضلی دانست که هم اکنون والدین با آن روبرو هستند و دلیل قوت گرفتن این معضل را اعمال شیوه های دوگانه تربینی از سوی والدین عنوان کرد.

منبع : فارس/ انتهای متن/

نمایش نظرات (1)