با خودتان با عشق و احترام رفتار کنید

پیش از پاسخ به سؤال یکی از کاربران اول به این حرف الکساندردوما توجه کنید: “کسی که اعتماد به نفس ندارد، در حقیقت در صف دشمنان خود ایستاده و سلاح ها را بر علیه خودش حمل می کند و شکست خود را قطعی خواهد کرد. زیرا خود را به عنوان شکست خورده قبول کرده است. “

1

سرویس ما و زندگی به دخت/

یکی از کاربران ما پرسیده است:

دختری هستم 28 ساله. یک سال است طلاق گرفتم و ایمان دارم اگر در زندگی ام یک کار درست انجام داده ام، گسستن پیوند زناشویی با احمد است. ولی آنقدر تنهایی به من فشار آورده که شش ماه پیش با امیر رابطه پنهانی را آغاز کردم . اوایل روحیه با نشاطی بدست آوردم، ولی وقتی دیدم او تن به ازدواج با من نمی دهد، اضطراب جدیدی به من رو آورد . دو ماه پیش فهمیدم با مادر و خواهرش به خواستگاری یکی از دختران فامیلش رفته ، وقتی با اعتراض من روبرو شد با یک ببخشید از من خداحافظی کرد و رفت. دوباره تنها شدم. دلم می خواست آنقدر اعتماد به نفس داشتم که می توانستم به تنهایی زندگی کنم. هر روز صبح کلی آرایش می کنم، بعد به خودم می گویم: چرا ما دخترها اینقدر بدون اعتماد به نفس هستیم و برای جلب نگاه مردها اینقدر به خودمان می رسیم؟ آن هم مرد های این دوره زمانه که اینقدر بی مسئولیت و بی وفا هستند. لطفاً کمکم کنید و به من بگویید چگونه اعتماد به نفس پیدا کنم و تنهایی را تحمل کنم؟

و اما جواب:

 اینکه شما متوجه شده اید اعتماد به نفس ندارید قدم بزرگی برداشته اید. برای بدست آوردن اعتماد به نفس هیچگاه دیر نیست و زمانی که برای بدست آوردن اعتماد به نفس صرف می کنید، سرمایه گذاری روی کل زندگی تان است.  به گفته الکساندردوما : “کسی که اعتماد به نفس ندارد، در حقیقت در صف دشمنان خود ایستاده و سلاح ها را بر علیه خودش حمل می کند و شکست خود را قطعی خواهد کرد. زیرا خود را به عنوان شکست خورده قبول کرده. “

قدم اول

اما اولین قدم برای کسب اعتمادبنفسی که می خواهید داشته باشید:

1-      خود رامتعهد کنید هر روز 10 دقیقه را اختصاص دهید به این برنامه که شامل خواندن ، یادگیری ، تفکر و انجام دادن و… می باشد. از الان تا یک سال جمعاً 60 ساعت مفید فعالیت سازنده اعتماد به نفس خواهید داشت و بیست و پنج دقیقه در روز جمعاً 152 ساعت مفید که جمعاً به اندازه یک هفته می شود. آیا سرمایه گذاری بهتر از این سراغ دارید؟

2-      زندگی تان چه تفاوتی می کرد، اگر بدون هیچ شکلی اطمینان داشتید که به هر چیزی که دل تان می خواست در زندگی می رسیدید. سریعاً چند توضیح را در دفترتان یادداشت کنید. اعتماد به نفس برای شما چه معنایی دارد؟ فکر کنید.

3-      سه مورد از باورهای تان را که فکر می کنید اعتماد به نفس تان را محدود کرده اند، یادداشت کنید. حالا سه مورد از باورهایی که به شما اعتماد به نفس می دهند را  نام ببرید. روی سه باور اولی ضربدر بزنید و این باورهای قدرت بخش را جای آنها بنویسید.

4-      چه کارهایی باید انجام دهید که این باورهای جدید به حقیقت بپیوندند ؟ اجازه دهید ذهن تان برای چند دقیقه شناور باشد. چشمان خود را ببندید و در خود را در حالتی راحت ( دراز کشیدن) قرار دهید . بعد چشمان خود را باز کنید هر چه به ذهن تان می آید بنویسید.

5-      با خودتان عهد کنید که با اعتماد به نفس رفتار کنید از همین الان حتی اگر به نظرتان مثل نمایش بازی کردن است . کاری را که بازیگران ، نقاشان ، سیاستمداران و … انجام می دهند، انجام دهید . وانمود کنید که با اعتماد به نفس هستید.

مثال: تنفس تان را آرام کنید، کاملاً صاف بایستید، مستقیماً به چشم مردم نگاه کنید و با صدای واضح بدون لرزش صحبت کنید. در نتیجه این حرکات شما به سرعت احساس اعتماد به نفس بیشتری می کنید.

6-      از الان به بعد این جمله را به صورت یک قانون نگه دارید.

هرگز، چه بلند چه آهسته، چیزی در مورد خود نگویید که واقعاً دوست ندارید آن باشید.

تصمیم بگیرید با خودتان با عشق و احترام رفتار کنید و برای باقیمانده زندگی ، بهترین چیزها را برای خود بخواهید؛ بهترین چیزهایی که در راه تعالی به شما کمک  می کند. این به معنای خود خواه بودن نیست. شما خود واقعی ، خود متعالی و خود الهی خود را دوست داشته باشید. البته اگر وقتی دروغ می گویید، ظلم می کنید، بی ادبی می کنید خود را دوست بدارید پیشرفت نمی کنید.

7-      برای خودتان یک الگوی متعالی قرار دهید و به خود بگویید باید به آن نزدیک شوم من می توانم به او نزدیک شوم، چون همه سرمایه هایی که او دارد من هم دارم. ظرفیت ها متفاوت است، ولی من هم ارزش های متعالی را می توانم کسب کنم.

دومین قدم:

تنها یک شخص می تواند اعتماد به نفس شما را بسازد حدس بزنید چه کسی؟

درست است ، شما.

این تنها در صورتی ممکن است که تعهد قطعی بدهید تا هدف گذاری کنید، یک استراتژی طراحی کنید و به آنها عمل کنید. تنها اینها یه معنای قبول مسئولیت خودتان است . تصمیم گیری برای مطمئن بودن به خود و اجازه ندادن به هر کسی که بخواهد شما را از مسیر انتخاب شما منحرف کند.

قبول کردن مسئولیت منجر به این می شود که هرگز ، هرگز دیگران را برای موارد زیر سرزنش نکنید.

  • فقدان اعتماد به نفس
  • نحوه رفتار دیگران با شما
  • افکار ، گفتار ، اعمال تان
  • شکست ها ، بدشانسی ها و موانع پیش روی شما
  • یا هر چیز دیگری

فرض کنید که هر چیزی که از الان به بعد اتفاق می افتد، نتیجه عمل خود شماست . فکر کنید و بر طبق آن رفتار کنید.

رضایت/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)