سمیه قربانی اسید پاشی در حسرت بینایی

بامداد اواخر اردیبهشت‌ماه سال گذشته مردم روستای «همت‌آباد» بم با صدای زنی روبرو شدند که بلند فریاد می‌زد «سوختم» و از مردم درخواست آب می‌کرد.

4

سرویس خبر به دخت/

 هرچند همسایه‌ها در لحظات اولیه تصور می‌کردند که این زن 24 ساله دچار برق‌گرفتگی شده است اما هنگامی که صورت تخریب شده او و دختر دو و نیم ساله‌اش را دیدند متوجه شدند که این زن قربانی اسیدپاشی شوهر معتادش شده است.سمیه در حال حاضر به امید بینایی چشمانش جمعه در بیمارستان فارابی تحت مراقبتهای پزکش است تا شاید بینایی خود را بدست آورد.

 

منبع:الف/ انتهای متن/

نمایش نظرات (4)