اگر دختر در خانواده تقدیر نشود

درقسمت قبل گفتیم که چرا قرآن از خانمها خواسته پوششی متفاوت از مردان داشته باشند و در واقع خود را محدود نمایند، برای محفوظ بودن . این بار به دلایل کم حجابی و پوشش بد خانمها می پردازیم:

4

سرویس اجتماعی به دخت/

کم حجابی و پوشش بد خانمها یا دختران دلایل گوناگونی دارد که به چند مورد آن اشاره می کنم.

1-    عدم اطلاع : در بسیاری از موارد دختر خانم ایرانی یا یک زن نمی داند که این لباس در شأن او نیست و پوشش او برایش مشکل آفرین خواهد بود پس از آن لباس استفاده می کند که این مورد هم بر می گردد به پاکی ذات او.یعنی همه را مثل خود پاک می بیند که البته اینجور نیست. خانمها خوب است لباس بیرون خود را با برخوردهای رفتاری اجتماع تنظیم کنند . همه انسانها دارای روح انسانی خوب وسالم نیستند.

2-    جلب نظر دیگران:خانمها و دخترانی که در جمع خانواده مورد تقدیر و تعریف قرار نمی گیرند، تقدیر خود را در بیرون منزل جستجو می کنند . زن ذاتا” دوست دارد مورد تعریف واقع شود ،زیبایی خود را آشکار کند و خود را برای بیاراید . حال اگر محارم و همسر در این زمینه کوتاهی کنند، راه برای اشتباه خانم فراهم می شود. ( اگر چه دوست ندارم دنبال مقصر باشم اما واقعا مقصر کیست؟)

3–    پل زدن به ازدواج:بعضی از دختران فکر می کنند اگر در پوشش خود تخفیفی دهند، ازدواج آنها زودتر پیش می آید و زودتر تشکیل خانواده می دهند. این دسته از خانمها کسانی هستند که از ابزار بد برای یک نیت خوب استفاده می کنند. اما یک نکته ! مگر می شود با ابزار نامناسب یک کار مناسب انجام داد؟ شکل و قیافه در ازدواج بسیار مهم است و از نظر من یکی از موارد بسیار مهم نیز شناخته می شود، اما این شکل و قیافه جذاب و زیبا بعد از یک مدت عادی شده و آنچه می ماند اخلاق و رفتار و تربیت خانوادگی است!کسی که امروز برای چهره زیبای شما پیشنهاد ازدواج می دهد، فردا روزی دلیلی برای ادامه زندگی با شما ندارد و جای دیگری می رود.به حرف خدا گوش کنیم ما مردها چشم خود را بپوشانیم و شما خانمها خود را بپوشانید .

4-    عدم تکریم خانمهای محجه: چرا در اجتماع حجاب را به عنوان یک ارزش مورد توجه قرار نمی دهیم ؟ چرا تکریم نمی کنیم؟ به تاریخ ایران عزیز نگاه کنیم به آنچه از تاریخ مانده نگاه کنیم . کجا بی حجابی داریم؟ موضوع حجاب موضوعی است که از قبل از اسلام در ایران وجود داشته و اتفاقا در عربستان وجود نداشته و یا در وضعیت بسیار بدی بوده.در آیاتی از قرآن کریم و صحبت های پیامبر اکرم داریم که به خانمها می فرمایند مثل زمان جاهلیت بیرون نیایید؛ یعنی چه؟ یعنی موضوع حجاب موضوع اسلام است نه فرهنگ عربی! قابل توجه عزیزان ملی گرا! حجاب و پوشش خانمها در واقع خصلت خوبی است که خدا آن را تکرار و تایید فرموده و امر کرده.لذا توجه داشته باشیم که دختران و خانمهای محجبه را بیشتر تکریم کنیم نه اینکه به خانمی که حجابش کمرنگ تر است بی توجه و بی مهر باشیم ! به محجبه بیشتر احترام بگذاریم، چون اینان نسبت به سخنان خدا شنواترند. البته داریم محجبه هایی که نجابت را نیا موخته اند که در مباحث بعد به آن اشاره می کنیم.انشاء الله

دلایل دیگری هم هست که می گوییم.

ادامه دارد…

 /انتهای متن/

نمایش نظرات (4)