عزاداری زنان در زمان قاجار

عزاداری حضرت سیدالشهدا یکی از عناصر جاافتاده و پایدار فرهنگ ایرانی است. به زمان و مکان خاصی هم مربوط نمی شود. زنان ایرانی هم از مهم ترین برپاکنندگان و شرکت کنندگان مجالس روضه خوانی بوده اند.

0

سرویس فرهنگی به دخت/

تکیه دولت از  بزرگترین و  قدیمی ترین تکیه ها در تاریخ ایران است که  در زمان قاجاریه ساخته شد و محل اصلی برپایی مراسم سوگواری و اجرای تعزیه در ایام محرم  بوده است.  این عکس از بخش زنانه تکیه دولت گرفته شده‌است.


عکس دیگر مربوط به سبزه میدان تهران است که مربوط به عزاداری توده مردم است.

 

عکس سوم  مربوط به مراسم عزاداري محرم در چهلستون اصفهان با حضور حاکم اصفهاني و مقامات کشوری و لشکری در این شهر است.

عکس چهارم هم یک مراسم روضه خوانی زنانه را در زمان قاجار نشان می دهد.

عکس عزاداری مردم کرمان  در بازار این شهر در زمان قاجار است. همان طور که مشخص است زنان در این مراسم با لباس سفید شرکت کرده اند که ظاهرا رسم خاص زنان کرمانی برای این مراسم بوده است.

آنچه در همه این عکس ها بخوبی نمایان است، حضور نمایان و پرشمار زنان در همه این مراسم اعم از دولتی و مردمی است. بلکه گاه زنان مراسم اختصاصی عزاداری و روضه خوانی داشته اند.

در واقع مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله (س) از موارد کمیابی بوده که زنان همپای مردان به صورت فعال در آن شرکت داشته اند .

/انتهای متن/

درج نظر