زندانی شدن 2 دختر نوجوان به دلیل رنگ کردن موهایشان

دخترهایی که برای انجام یک عمل بشردوستانه موهای خود را رنگ کرده بودند مدت سه روز در مدرسه زندانی شدند.

1

سرویس خبر به دخت/

والدین این دخترهای جوان که برای انجام امور خیریه اقدام به رنگ کردن موهای خود کرده بودند و به همین دلیل سه روز در مدرسه زندانی شدند ،بسیار خشمگین هستند.

“لوسی گیت” و “رودی استانلر” هردو 13 سال دارند و برای کمک به یک موسسه تحقیقاتی خیریه که در مورد سرطان سینه در زنان تحقیق میکند موهای خود را رنگ کردند و مدرسه به دلیل انجام این کار آنها را به مدت سه روز در یک اتاق در مدرسه زندانی کرد.

مادران این دختران اعلام کردند بعد از سپری شدن این سه روز، این بچه ها از بازگشت به مدرسه هراس دارند. این والدین عصبانی به نحوه برخورد اولیای مدرسه با این اتفاق اعتراض دارند. آن ها مدعی هستند این دختران نوجوان علیرغم اینکه سه روز از روزهای درسی مدرسه را از دست داده اند تجربه ترسناکی هم به خاطر زندانی شدن پشت دربهای بسته یک اتاق پشت سر گذاشته اند که این مسئله روی روحیه آن ها تاثیر منفی داشته است.
یکی از این مادران مدعی است حال دخترش به قدری بد بوده است که بعد از این اتفاق هنوز به مدرسه نرفته است . آن ها از نیت خیردختران شان حمایت کرده واز مدرسه انتظار چنین برخوردی نداشته اند. آنها مدعی هستند که حقوق این بچه ها پایمال شده است.
اما مدیر مدرسه می گوید : این مدرسه 2000 دانش آموز دارد و قوانین خاص خود را داراست که به بچه ها اجازه نمیدهد موهای خود را رنگ کنند و یا آنها را با مدلهای خاصی آرایش کنند و حتی اگر این کار به خاطر یک مسئله بشر دوستانه رخ دهد مدرسه مجاز است طبق قوانین خود با آنها برخورد کند.

منبع:ملت ایران/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)