استرس در بارداری، فرزندان را ترسو می‌کند

تحقیقات جدید در انگلیس نشان داد که فشارهای روحی و روانی و استرس مادران در دوره بارداری بر فرزندان تاثیر منفی می‌گذارد و آن ها را ضعیف و ترسو می‌کند.

0

سرویس خبر به دخت/

محققان دانشگاه معتبر وارویک انگلیس به اطلاعات جدید و قابل توجهی درباره استرس و فشار عصبی که زنان باردار در این دوره حساس با آن روبه‌رو هستند، دست یافتند.

محققان گفتند: قرار گرفتن زنان باردار در معرض فشار و استرس بر جنین آن ها تأثیر منفی گذاشته و باعث می‌شود که فرزندان آن ها در آینده در معرض تن دادن به زورگویی اراذل و اوباش و افراد دارای رفتارهای غیرعادی قرار داشته باشند به گونه‌ای که احساس ترس و نگرانی شدید در چهره آن ها نمایان می‌شود و معمولاً گریه می‌کنند.

محققان نتایج تحقیقات خود را این گونه تفسیر کردند که فشارها و استرس های روانی زنان باردار را در معرض ترشح مقادیر زیادی هورمون های عصبی در داخل رگ های خونی قرار می‌دهد. امری که تاثیر منفی بر جنینی می‌گذارد که همچنان در حال رشد است و در نتیجه به سیستم پاسخگویی او به ویژه در قبال فشارهای زندگی در آینده زیان وارد می کند.

منبع:فارس/انتهای متن/

درج نظر