فلسطین امروز

این روزها فلسطینی ها در شرایط سختی که صهیونیست ها برای آنها تحمیل کردند روزگار می گذرانند. دیشب در شبکه اجتماعی این طرح را دیدم که قسمتی از واقعیتی است که در آنجا می گذرد..

1

سرویس زنگ تفریح به دخت/


 

/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)