شوراي خاخام‌هاي اسرائيل، كشتار زنان و كودكان غزه و لبنان را جايز دانست

شوراي خاخام‌هاي رژيم صهيونيستي در كرانه باختري با ادعاي آن كه تورات كشتار زنان و كودكان را در زمان جنگ جايز مي‌داند، از رژيم صهيونيستي خواست دستور كشتار غيرنظاميان لبناني و فلسطيني را صادر كند.

0

سرویس خبر به دخت/

به گزارش پایگاه خبري ايلاف، شوراي خاخام‌هاي اسرائيل در كرانه باختري در بيانيه‌اي كه براي جامعه عرب به طور عام و براي مردم لبنان به طور خاص اصلا عجيب نيست، از رژيم صهيونيستي خواست به ارتش اين رژيم دستور كشتار غيرنظاميان لبنان و غزه را بدهد. شوراي خاخام‌ها در پايان يكي از نشست‌هاي اين شورا بيانيه خود را صادر كرد كه از شبكه هفت تلويزيون رژيم صهيونيستي نيز پخش شد. در بيانيه اين شورا ادعا شده است: «تورات كشتار زنان و كودكان را در زمان جنگ جايز مي‌داند و هر كه به كودكان غزه و لبنان رحم كند، به كودكان اسرائيل نگاهي وحشيانه دارد.» تنظيم‌ كنندگان اين بيانيه از شهروندان لبناني و فلسطيني به طرفداران دشمن ياد كردند و از كابينه رژيم صهيونيستي خواستند بر اساس متن تورات دستور كشتار غيرنظاميان فلسطيني و لبناني را صادر كند.

/انتهای متن/

درج نظر