“فرزند”، نان خور است یا نان آور؟! + فیلم

این مطلب به یک سؤال مهم درباره فرزندآوری پرداخته یعنی همان تصوری که بر اساس آن بسیاری از زوجین به‌دلیل “تگناهای مالی” خود را از داشتن فرزندان بیشتر محروم کرده‌‌اند!

0

در زمان حاضر، شاخص‌های جمعیتی کشورمان به هیچ عنوان وضعیت مطلوبی ندارند و بسیاری از خانواده‌های ایرانی به داشتن یک یا دو فرزند اکتفا کرده‌اند که این امر، تهدید است برای آینده کشور و البته همین خانواده‌ها!

در کلیپ کوتاه زیر به یک سؤال مهم درباره فرزندآوری پرداخته شده است یعنی همان تصوری که بر اساس آن بسیاری از زوجین به‌دلیل “تگناهای مالی” خود را از داشتن فرزندان بیشتر محروم کرده‌‌اند:

 

منبع: تسنیم /انتهای متن/

درج نظر