اولین جلسه مناظره هم تموم شد

0

کاری به بی اخلاقی ها که همتی ومهر علیزاده داشتند ندارم
اما زیبایی هایی رو در مناظره دیدم که قشنگ بود


من غیرت بسیجی در آقای زاکانی دیدم که خوشحالم کرد اولین بار یک آدم سیاسی در رسانه دیدم که مثل یک آدم معمولی به رهبری عزیزتر از جانم گفت
با غیرت و تعصب از اعتقاداتش دفاع کرد
من سادگی و پاکی رو در چهره آقای جلیلی دیدم به فکر کار برا مردم بود
من رازداری رو در آقای رئیسی دیدم که میدانست و نگفت وآبروکسی رو نبردواخلاق رو رعایت کرد
من زیبایی اخلاق اسلامی رو درگفتارش دیدم


بله آقای مهرعلیزاده دقیقاجناب آقای رئيسی ۶کلاس درس خونده:
1.کلاس مدیریتی
2.کلاس عدالت ورزی
3.کلاس فساد زدایی
4.کلاس محرومیت زدایی
5.کلاس جوانگرایی
6.کلاس اخلاق مداری کاش شما آقای مهرعلیزاده هم یک کلاس از این ۶ کلاس رو خونده بودید !!!!!!!

درج نظر