قتل روزانه ۷۰۰ جنین ایرانی و محروم‌کردن آنها از آغوش مادر!/ کلیپ

قتل روزانه ۷۰۰ انسان و محروم‌کردن آنها از آغوش مادر پدیده‌ای نیست که به‌راحتی مورد پذیرش مردم و مخصوصاً مادران قرار گیرد اما متأسفانه شاهدیم فضای فرهنگی و اجتماعی کشور در جهت قبح‌شکنی از این پدیده شوم پیش می‌رود!

0

در سال‌های اخیر زنگ خطر آمار سقط جنین در کشور به صدا درآمده است؛ بر اساس آمار وزارت بهداشت سالانه بین 300 تا 500 هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود که غالب آمار به سقط‌های غیرقانونی اختصاص دارد.

گسترش فردگرایی، ترجیح منافع فردی، تحول مفهوم خانواده و افزایش مراکز غیرقانونی سقط جنین از عوامل تسریع‌کننده این پدیده است؛ عواملی که غالباً متأثر از فضای تغییر سبک زندگی در سال‌های گذشته در جامعه است، هرچند در مقابل تمامی عوامل مذکور، عامل معنویت در کاهش پیشروی به‌سمت سقط مؤثر بوده است اما برآیند عوامل مذکور افزایش نگران‌کننده سقط جنین را نشان می‌دهد.

قتل یک انسان و محروم کردن یک نوزاد از آغوش مادر پدیده‌ای نیست که به‌راحتی مورد پذیرش مردم و مخصوصاً مادران قرار گیرد اما متأسفانه شاهدیم فضای فرهنگی و اجتماعی کشور در جهت قبح‌شکنی از این پدیده شوم پیش می‌رود، در ویدئوی زیر دختران و مادرانی را می‌بینیم که در ابتدا باور نمی‌کنند روزانه 700 سقط جنین در کشور اتفاق بیفتد و در ادامه از این اتفاق عجیب متأثر می‌شوند:

درج نظر