چگونه اعتماد به نفس نداشته باشیم؟

شاید بپرسید چه فایده ای دارد به سوال بالا جواب داده شود ، همه ی آدم های دنیا به دنبال اعتماد به نفس هستند به یاد مثل “ادب از که آموختی از بی ادبان” بیافتید…

1

سرویس ما و زندگی به دخت/

دو فایده دارد که بدانید چگونه اعتماد بنفس نداشته باشید:

1-  شما می توانید درست متضاد این کارها را انجام دهید.

2- عملکردتان را بررسی کنید تا مطمئن شوید این کارها را انجام نمی دهید.

وقتی کسی را می بینید که شکست خورده از او بخواهید اسرارش را برای شما باز گوید؛ مثلا  چه چیزهایی مطالعه می کرده،چه چیزهایی می خورده،چگونه در زندگی برنامه ریزی می کرده، چقدر تلویزیون تماشا می کرده،…

آیا این اطلاعات ارزشمند نیست؟

راهکارهای ویژه برای نداشتن اعتماد به نفس

1- هیچ هدفی برای خود تعیین نکنید . و به خودتان زحمت ندهید برای رسیدن به هدفی برنامه ریزی کنید.

2- فقط راحتی و آسایش را در نظر بگیرید و هیچگونه سختی به خودتان راه ندهید.

3- از شکست ها فرار کنید و هیچ تلاشی برای جبران شکست نکنید.

4 هیچ مسئولیتی را نپذیرید و مرتب شانه خالی کنید.

5- تا می توانید بخورید ، بخوابید و پای تلویزیون و کامپیوتر وقت تلف کنید.

6- مرتب خود را توجیه کنید و وقتی کس نصیحتی به شما کرد، با او فوری مخالفت کنید.

7- فقط حرف شما باید تایید شود، حرف هیچ مخالفی را نپذیرید.

8- همواره به نکات منفی بیاندیشید و نا امید باشید. توقعی از خود نداشته باشید.

9- برای اینکه تنش و سختی به شما وارد نشود، همیشه تسلیم باشید.

10-  با کسی ارتباط صمیمانه نداشته باشید. ارتباط با دیگران به تلاش و از خود گذشتگی نیاز دارد. راحت باشید و به خودتان زحمت ندهید.

رضایت/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)