به دخت در نمایشگاه

روز اول نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها برای به دخت روز پرکاری بود.

0

سرویس خبر به دخت/

روز اول نمایشگاه که می توانست مورد بازدید عموم مردم باشد، برای به دخت روز پرکاری بود. درا ین روز طبق وعده قبلی مشاور روان شناسی به دخت از صبح تا عصر به سؤالات مراجعه کنندگان پاسخ گفت.

ضمنا عصر دوشنبه کارگاه آموزشی ” رابطه والدین با نوجوانان” هم در این روز توسط دکتر شاه محمدپور برگزار شد که مورد استقبال شرکت کنندگان جوان و پدر و مادرهای حاضر در نمایشگاه قرار گرفت.

/انتهای متن/

درج نظر