دفاع یک تنه از حریم امنیت

در هفته نیروی انتظامی

خبر کوتاه بود و تکان دهنده:
یک بار دیگر بسیجی دریادل و مسئولیت پذیری که به جانبداری از حق یک شهروند، یک بانو، یک تنه وارد معرکه ی جدال با اراذل شده بود، جان پاکش را در این راه از کف داد.

0

در هفته نیروی انتظامی بسر می بریم؛ هفته ای که قرار است از حافظان نظم و امنیت عمومی تجلیل شود، از سختی و حساسیت کار و وظیفه این پاسداران حریم امنیت و نظم گفته شود و توجه افکار عمومی به نقش بی بدیل این عزیزان در حفاظت و مراقبت از حریم ها و حرمت ها در جامعه بیش از پیش جلب گردد.
از قضا در همین ایام است که یک بار دیگر جایگاه مهم نیروهای مردمی و حضور مسئولانه و ایثارگرانه شان در مقابله با ناهنجاری ها و بی حرمتی ها آشکار می شود.
در گوشه ای از شهر بزرگ تهران، دعوایی در می گیرد که یک سر آن خانمی است و سر دیگر آن چند تنی از اوباش که محمد محمدی از راه می رسد و از باب دعوت به آرامش و تمام کردن دعوا به دو سه فرد خاطی و نامودب تذکری و … از راه رسیدن چند تن دیگر از اوباش و … چاقویی که بشدت در پیکر این میانجی غیور فرو می رود و … از کف رفتن جان نازنین محمد محمدی .

حرف امر به معروف و نهی از منکر، یعنی بی تفاوت نبودن است. محمد محمدی در این راه جان پاکش به ملکوت پیوست. اما سخنی داریم با همه دیگرانی که ناظرند، و سخنی هم با مسئولان رسمی نظم و امنیت در هفته نیروی انتظامی.
اما سخن اول:
ناظران از میان مردم عادی آیا در این دعوا و مرافعه نباید کمک حال و یار کسی باشند که برای یاری و کمک همنوعی قدم پیش گذاشته و خطر را بجان خریده است؟ بی تفاوتی در این گونه صحنه ها نه توجیه اخلاقی دارد، نه توجیه مدنی و نه توجیه شرعی. از یاد نباید برد که هیچ دور نیست روزی و صحنه ای که خود ما در وسط صحنه باشیم و چشم براه کمک و همراهی دیگری.
اما یک پرسش هم از نیروهای رسمی متولی برقراری نظم و امنیت:
نیروی انتظامی برای یاوران مردمی خویش، که همین آمران معروف و ناهیان منکرند، چه سازوکاری در جهت حمایت، نظم دهی و سامان بخشی اندیشیده است تا هم این عزیزان در صحنه های جرم و حادثه تنها و بی یاور نمانند و بموقع مساعدت و یاری شوند و هم از آن سو برای عدم ورود غیر مسئولانه و عدم سوءاستفاده احتمالی نااهلان، تمهید و ترتیبی معلوم گردد؟

# امر به معروف و نهی از منکر
# شهید محمد محمدی
# یک تنه
# نیروی انتظامی
# امنیت و نظم

درج نظر