سامانه انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش فعال شد

سامانه انتخاب رشته مجازی از امروز چهارشنبه دوم مهر ماه از طریق درگاه سازمان سنجش به متقاضیانی که قبل از انتخاب رشته نهایی می خواهند از وضعیت پذیرش خود در دانشگاه ها مطلع شوند ارایه خدمت می کند.

0
داوطلبان برای استفاده از این نرم افزار می‌توانند از سایت سازمان سنجش سریال اعتباری خریداری کرده و با وارد کردن اطلاعات ثبت نامی وارد سامانه انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش شوند.
رشته ها براساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره۲) در دسترس متقاضیان قرار گرفته است و هر متقاضی می تواند وضعیت قبولی خود را برآورد کند.