روابط مسالمت آمیز در ایام قرنطینه

به مدد الهی کرونا را شکست میدهیم.
با سپاس فراوون از آقای ذکریایی و جناب جواد فتحی.

0
درج نظر