برگزاری سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع “زن و خانواده” در حضور رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است، نگاه غرب به زن را گمراهی و ضلالتی عمیق و بزرگترین اهانت و ضربه به کرامت زن برشمردند.

2

سرویس اجتماعی به دخت/ به نگزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری صدها تن از انديشمندان، نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار علمی، همراه با حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، چهارشنبه 14/10/90 در سومين نشست انديشه های راهبردی جمهوری اسلامی، به تعامل فکری و بررسی ابعاد مختلف موضوع زن و خانواده پرداختند.

Best Hair Cut Salon For Boys

هدف از نشست های انديشه های راهبردی که دو جلسه قبلی آن با موضوع «الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت» و «عدالت» برگزار شده است، ايجاد فضايی علمی و تخصصی برای تضارب آرا و انديشه ها در جهت ايجاد گفتمان علمی و کاربردی و تصميم سازی درباره موضوعات راهبردی و مورد نياز کشور است.

 

در اين نشست 4 ساعته 10 نفر از صاحب نظرانی که مقالات و پژوهشهای آنان از ميان 188 مقاله ی رسيده به دبيرخانه نشست، به عنوان آثار برتر شناخته شده، به بيان ديدگاهها و طرح نظريات خود پرداختند.

 

بعد از ارائه مقالات علمی، حضرت آيت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، در سخنانی، هدف از برگزاری سلسله نشست های انديشه های راهبردی با نخبگان و انديشمندان را، تبادل نظر عالمانه به منظور ايجاد زمينه استفاده از ديدگاههای مختلف علمی و دستيابی به يک انديشه صحيح و جامع به عنوان قاعده ی برنامه ريزی و اجرا دانستند و تأکيد کردند: دستاورد اين نشست ها که در موضوعات اساسی ادامه خواهد يافت، بايد متين، عميق، ماندگار و قابل عرضه و دفاع باشد.

 

ايشان خاطرنشان کردند: درخصوص مباحث مطرح شده در دو نشست قبلی، کارهای خوبی انجام گرفته است و با جديت نيز پيگيری می شود.

 

رهبر انقلاب اسلامی با تأکيد بر اينکه مسئله زن و خانواده از مسائل درجه يک کشور است افزودند: در خصوص زن و خانواده، منابع و تعاليم اسلاميِ برجسته و متقنی وجود دارد که بايد پس از تئوريزه شدن، بصورت نظريه های قابل استفاده، در اختيار همه قرار گيرد.

 

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، نقش و سهم بانوان در نظام اسلامی را ممتاز و بی بديل دانستند و خاطرنشان کردند: نقش بانوان در دوران مبارزه، پيروزی انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب بويژه دوره ی بسيار سخت دفاع مقدس، و در عرصه های مختلف، نقشی مؤثر، ممتاز و بی جايگزين است که با هيچ معياری قابل اندازه گيری نيست.

 

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اولين کسی که نقش و جايگاه ممتاز بانوان را درک کرد و زمينه ساز نقش آفرينی برجسته زنان در عرصه های مختلف شد، امام بزرگوار بود، همچنانکه آن امام، اولين کسی بود که جايگاه مردم و تأثير حضور آنان را درک کرد.

 

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای تأکيد کردند: امام (ره) قدر مردم را دانست، تواناييهای آنان را شناخت و با تکيه بر همين شناخت، به آنان اعتماد کرد و مردم نيز به فراخوان امام (ره) در عرصه های مختلف پاسخ دادند و همه قشرها، در هر عرصه ای که نياز بود، جانانه وارد شدند که اين حضور آگاهانه و ضروری، همچنان ادامه دارد.

 

ايشان با تأکيد بر اينکه کشور همواره به حضور زنان در مجموعه حضور ملی، نيازمند است، خاطرنشان کردند: بر همين اساس بايد برای حفظ ظرفيت بانوان در جامعه و نقش آفرينی آنان، تلاش شود.

نشست راهبردی زنان 2

رهبر انقلاب اسلامی، دومين علت مهم ضرورت توجه به موضوع زن را، نقش اساسی و محوری زن در خانواده دانستند.

 

ايشان خاطرنشان کردند: در نگاه اسلام، خانواده پايه بسيار مهم و سلول اصلی جامعه است، به گونه ای که بدون بهره مندی از خانواده های «سالم، سرزنده و با نشاط»، امکان پيشرفت جامعه به خصوص پيشرفت فرهنگی وجود ندارد و اينگونه خانواده ها نيز بدون حضور زنان مؤمن و فهيم، شکل نمی گيرند و استمرار نمی يابند.

 

رهبر انقلاب، تمرکز دشمنان بر مقوله زن به عنوان يکی از مبانی هجوم سياسی – تبليغاتی به نظام اسلامی را، سومين علت ضرورت توجه کامل به مقوله زن خواندند و افزودند: بايد با روشنگری در افکار عمومی مردم جهان، اجازه ندهيم اهداف سياستگذاران و برنامه ريزان غربی در «حمله به مبانی اسلام در قبال زن»، محقق شود.

 

ايشان در همين زمينه به فرار زيرکانه غرب از ورود به مقوله خانواده اشاره و خاطرنشان کردند: غربی ها، بحث زن را با شدت مطرح می کنند اما اسمی از خانواده نمی آورند چرا که بحث خانواده از نقاط ضعف بارز آنهاست.

 

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کارهای فراوان بر زمين مانده در موضوع زن و خانواده تأکيد کردند: نظريه پردازی و گفتمان سازی در اين زمينه، نيازی حقيقی است که بايد مورد توجه روحانيون و انديشمندان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه قرار گيرد که البته نقش رسانه ها نيز در زمينه گفتمان سازی، بسيار مهم است.

 

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای سرمايه گذاری پژوهشی و پرهيز از انفعال در «بررسی و نقد نظريات رايج دنيا در باب زن و خانواده را» دو پيش شرط نظريه پردازی در اين زمينه دانستند و افزودند: بايد با اتکای به داراييهای فراوان علمی، در ميان مدت و درازمدت دهها نظريه و الگوی مترقی از اسلام استخراج و ارائه کرد.

 

ايشان، نگاه غرب به زن را گمراهی و ضلالتی عميق و بزرگترين اهانت و ضربه به کرامت زن برشمردند و افزودند: حتی افراطی ترين فمينيستها نيز برخلاف تصورشان در حال زدن ضربه ای اساسی به «زن» هستند چرا که با ضايع کردن زن، او را به ابزاری برای شهوت رانی مرد تبديل کرده اند و متأسفانه اين مسئله، در افکار عمومی غرب نيز پديده ای عادی و پذيرفته شده است.

 

رهبر انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را فوق العاده متعالی خواندند و تأکيد کردند: در نگاه اساسی اسلام، زن از حيث انسان بودن هيچ فرقی با مرد ندارد و به استناد آيات قرآنی، زن و مرد در مسير تعالی و قرب الهی، کاملاً يکسانند.

 

ايشان نگاه اسلام به خانواده را بسيار متعالی و جذاب برشمردند و خاطرنشان کردند: خيلی از مشکلات زنان مربوط به مسائل خانواده است که در اين زمينه خلاءهای قانونی و خلاءهای سنتی عجيب و فراوانی داريم که اگر اين مسائل حل شود مشکلات برای زنان در اجتماع کاهش می يابد و قابل تحمل می شود.

 

رهبر انقلاب، جنسيت را در نگاه اسلام، امری ثانوی و عارضی خواندند و افزودند: مسئله جنسيت در کارکردهای زندگی معنا و مفهوم می يابد و در جايگاه زن و مرد در اسلام، هيچ تأثيری ندارد.

 

ايشان نقش همسری و مادری را، فوق العاده مهم توصيف و خاطرنشان کردند: همسر خوب می تواند مرد را در جامعه به عنصری مفيد و مؤثر تبديل کند.

 

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، مسئله اشتغال زنان در جامعه را، امری قابل قبول و بدون اشکال خواندند اما تأکيد کردند: در اين زمينه بايد 2 شرط اساسی را کاملاً رعايت کرد نخست اينکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئوليت مهم همسری و مادری را تحت الشعاع قرار ندهد و دوم اينکه مسئله محرم و نامحرم بخوبی رعايت شود.

try free app builder to create apps

ايشان با توصيه به دولت برای کمک به زنان شاغل افزودند: دولت به گونه ای برنامه ريزی کند که زنان شاغل بتوانند به کار اصلی خود يعنی رسيدگی به خانه و خانواده نيز بپردازند.

 

رهبر انقلاب اسلامی، ازدواج را يک موضوع مقدس در اديان مختلف بويژه دين اسلام دانستند و خاطرنشان کردند: نبايد با برخی کارهای زشت همچون مهريه های سنگين، و يا تشريفات و هزينه های زائد، جنبه قدسی ازدواج را در جامعه از بين برد.

 

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، با تأکيد بر اينکه ترويج ازدواج های ساده، کم خرج و با مهرالسُنّه نيازمند گفتمان سازی در جامعه است، افزودند: افراد تأثيرگذار جامعه، اساتيد حوزه و دانشگاه و رسانه ها بويژه صدا و سيما نقش مهمی در شکل گيری اين گفتمان دارند.

 

ايشان همچنين نقش مردان را در حفظ کيان خانواده بسيار مؤثر ارزيابی و خاطرنشان کردند: يکی از وظايف مهم مردان، قدرشناسی دائم از نقش و زحمات زنان در خانه است، بويژه بانوانی که زمينه حضور در خارج از خانه را دارند اما برای ايفای کامل نقش مادری، اشتغال خارج از خانه را انتخاب نکرده اند.

 

رهبر انقلاب اسلامی لزوم قدرشناسی از اين بانوان، بويژه تأمين امنيت اقتصادی و بيمه آنان را مورد تأکيد قرار دادند.

 

حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در پايان با اشاره به نقش فرزندان در خانواده، يکی از مهمترين وظايف آنان را، احترام به پدر و مادر دانستند.

 

در اين ديدار قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب آقايان و خانم‌ها:

– خانم دکتر نوابی‌نژاد استاد دانشگاه تربيت معلم

– آقای دکتر بانکی‌پور فرد استاديار دانشگاه اصفهان

– خانم علاسوند استاد حوزه و دانشگاه

– حجت‌الاسلام پيروزمند محقق حوزه و دانشگاه

– خانم دکتر ميرخانی عضو هيأت علمی دانشگاه تربيت مدرس

– خانم دکتر عظيم زاده عضو هيأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

– خانم دکتر علم الهدی دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی

– خانم زعفرانچی سرپرست گروه بررسی مسائل زنان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

– خانم صابری محقق دانشگاه

– و حجت‌الاسلام زيبايی‌نژاد مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان در حوزه علميه قم

در سخنان خود بر اين محورها تمرکز و تأکيد کردند:

• ضرورت آسيب شناسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب خانواده

• رابطه معنادار دين و معنويت با سلامت روانی فردی، خانوادگی و اجتماعی

• تفاوت مقوله خانواده در الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت و “الگوی توسعه غربی”

• ضرورت بررسی علل افزايش نسبی سن ازدواج

• توجه به ريشه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موانع ازدواج

• لزوم وضع و اجرای قوانين تسهيل کننده ازدواج

• ارائه الگوی مطلوب برای تعامل صحيح خانواده و دولت در نظام اسلامی

• انتخاب نظريه برتر در کارکرد اجتماعی زنان

• حمايتهای قانونی از فرصت های شغلی مناسب با ويژگی های طبيعی زن و مرد

• تلاش منسجم و برنامه ريزی شده برای تحقق رسالت عظيم مادر و نهاد خانواده

• روشنگری در زمينه تقابل فمينسيم با کارکردهای حقيقی خانواده

• تغيير اصول سياستگذاری در حوزه آموزش زنان

• شيوه های تأثيرگذاری زنان مسلمان در نظام های حقوقی زنان در جامعه بين المللی

• ارائه گفتمان جذاب اسلامی برای جلب افکار زنان جهان

• آسيب شناسی وضعيت امنيت اقتصادی زنان و چاره جويی برای آن

• استفاده از ظرفيت فقه حکومتی برای الگوسازی در عرصه زن و خانواده./انتهای متن/

نمایش نظرات (2)