ظهور علنی مفهوم همدلی با حضور جوانان در مناطق سیل زده

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: در سیل اخیر آنچه که همه ما را به حیرت نشاند حضور جوانانی از سراسر کشور بلافاصله بعد از وقوع سیل در این مناطق بود.

0

اعظم کریمی در همایش تخصصی توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد خراسان رضوی گفت: در سیل اخیر آنچه که همه ما را به حیرت نشاند حضور جوانانی از سراسر کشور بلافاصله بعد از وقوع سیل در این مناطق بود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: جوانان ما به خوبی مفهوم مشارکت را نشان دادند، نکته مهم این بود که چقدر توانستیم سازمان‌های مردم نهاد را در حوزه‌های مختلف توانمند سازیم. در خیلی از استان‌ها کارگاه‌های مهارتی برگزار شده باید با بررسی آسیب شناسی شود که چقدر این کارگاه‌ها اهمیت داشته و چقدر مهارتی بوده است.

کریمی خاطرنشان کرد: واقعه سیل با تمام تلخی‌های که داشت درس بزرگی داد، بعد از اتفاقی که در شیراز رخ داد با حضور در آن مناطق با ۳۰ سمن در این شهرستان صحبت کردم که بلافاصله حضور پیدا کرده بودند چون پیش از این نیز در این مناطق حضور داشتند به خوبی با نیازهای آنها آشنا بودند. در جلسه ستاد بحران فارس که در استانداری برگزار شده بود از نماینده سمن‌ها دعوت کرده بودند چرا که به این نتیجه رسیده اند چقدر حضور آنها می‌تواند کمک کند.

وی عنوان کرد: ما باید روی مهارت سمن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم و با آموزش و در حوادث شاهد بروز رفتارهای به دور از هیجان باشیم و سروصدا باشیم. در وزارت ورزش و جوانان این رویکرد وجود دارد خروجی فعالیت در سازمان مردم نهاد در واقع تمرین تجربه آموزی برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های بزرگ‌تر است که با جلب اعتماد جوانان و تغییر نگاه به جوانان می‌تواند بازوان توانمند را تشکیل دهد.

/انتهای متن/

درج نظر