حکم لایک عکس بی حجاب + تصویر

صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره تایید بی‌حجابی در فضای مجازی نوشت:

0

آیا لایک عکس افراد بی حجاب در شبکه های اجتماعی، جایز است؟ اگر چهره فرد مشخص نباشد یا غیر مسلمان باشد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر تأیید و ترویج باطل و گناه محسوب شود، جایز نیست.

/انتهای متن/