ای انقلاب! به این حضور تکیه کن…

حال میتوانی به فرزندانی سرافرازتر، شادتر و انقلابی تر از گذشته بیاندیشی و فصل جدید از زندگی جمهوری اسلامی را بسازی…

0

ای انقلاب! به این حضور تکیه…

به این حضور زنانه

عاشقانه

و خالصانه

تکیه کن

و به این حضور ببال!

چراکه حال میتوانی به فرزندانی 

سرافرازتر

شادتر

و انقلابی تر از گذشته

بیاندیشی

و فصل جدید 

از زندگی جمهوری اسلامی را بسازی…

ساختن این کشور توسط زنان قوی و پرشور

همچنان ادامه دارد…

 

/انتهای متن/

درج نظر