افسرده ترین کشور جهان

در آخرین لیست از رده بندی سازمان بهداشت جهانی از کشورهای افسرده جهان، آمریکا در رده سوم قرار دارد.

0

طبق آخرین رده بندی سازمان بهداشت جهانی، چین، هند و آمریکا سه کشور افسرده جهان هستند.

 

/انتهای متن/

درج نظر