میراث مهر

در اسلام خانواده با دوام است…

0

 ‌رهبر انقلاب: در اسلام و در فرهنگ اسلامی، خانواده با دوام است. توی خانواده پدربزرگها و مادربزرگها و پدر و مادر هستند، نوه ها و نتیجه هایشان را می‌بینند. سنتها را به هم منتقل می‌کنند. نسل گذشته مواریث خودش را به نسل بعد تحویل می‌دهد. بریده و بی‌ریشه و تنها و بی‌عاطفه بار نمی‌آیند. ۷۴/۰۵/۲۴ ‌ ‌

 

منبع: اینستاگرام ریحانه /انتهای متن/

درج نظر