بزرگترین حق کُشی

در فرهنگ غربی اگر زن بخواهد در جامعه شخصیت پیدا کند، حتماً باید جذابیتهای جنسىِ خودش را ارائه بدهد. ‌

0

🔹رهبر انقلاب: در فرهنگ غربی اگر زن بخواهد در جامعه شخصیت پیدا کند، حتماً باید جذابیتهای جنسىِ خودش را ارائه بدهد. ‌

❌حتی در مجالس رسمی، نوع پوشش زن باید جوری باشد که برای مرد، چشم‌نواز باشد. ‌

⚠️به نظر من بزرگترین ضربه، بزرگترین اهانت و بزرگترین حق‌کشی در مسئله‌ی زن، همین است. ۹۰/۰۳/۰۱

 

منبع: اینستاگرام ریحانه /انتهای متن/