لزوم توجه به مسئولیت‌های اجتماعی زنان در فعالیت‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی

در بیانیه «جامعه فاطیمون» در واکنش به سخنرانی اخیر رحیم‌پور ازغدی مطرح شد:

جامعه فاطمیون ضمن حمایت از سخنان اخیر رحیم‌پور ازغدی در لزوم پاسخگویی و شفاف سازی عملکرد مسئولان اعلام کرد: باتوجه به شرایط حاضر کشور، تشکیل نهادی فراقوه‌ای در جهت تدوین و اجرای راهبردی جامع در حوزه زنان ضروری است.

0

«جامعه فاطمیون» با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از سخنرانی اخیر پیش از خطبه حسن رحیم‌پور ازغدی  عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نماز جمعه تهران اعلام کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه  ضروری است در مراکز تصمیم سازی کشور همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و..‌از ظرفیت زنان مسلمان و انقلابی بهره گرفت، همچنین هر چه سریعتر به فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص تشکیل نهادی فراقوه‌ای در جهت تدوین و اجرای راهبردی جامع در حوزه زنان اقدام شود.

متن  این بیانیه به شرح زیر است:

«در چهلمین سال انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی در ستیز انقلابی با ابرقدرت‌ها، عزت و عظمت تاریخی را رقم زده است.

التزام و اعتقاد به مولفه‌های انقلابی بودن، فرصت بی‌بدیلی در مقاومت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان ایجاد کرده و کارآمدی نظام را در عرصه مبارزه با استکبار اثبات کرده است.

اما در برابر فرصت‌های مغتنم بهره‌گیری از ابعاد هندسه انقلاب و اصول مبارزه امام راحل و رهبر عظیم الشان انقلاب، تهدیدهایی از سوی نهادها، رجال سیاسی و دولت‌ها به دلیل عملکرد ضعیف در حل مطالبات عمومی و فاصله با اصول اصیل انقلاب، چرخه شتاب پیشرفت در عرصه‌های مختلف را تضعیف کرده است.

با توجه به نقاط ضعف موجود نیاز به یک مرزبندی انقلابی با تضعیف‌کنندگان اصول این انقلاب و جلوگیری از افزایش سوء‌ظن عمومی نسبت به این نظام مقدس احساس می‌شود.

باید اذعان داشت که سخنرانی انتقادی و مطالبه‌گر سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه هفته‌های اخیر، خطیب انقلابی استاد رحیم پور ازغدی به راستی گامی مثبت در جهت احیای جایگاه نمازجمعه در باور عمومی و ایجاد روحیه امید در عامه و مطالبه‌گری از مسئولین دارد.

انتقاد‌های عضو شورای انقلاب فرهنگی از اقتصاد برجامی، ضعف‌های جدی حوزه و دانشگاه، عدم مطالبه‌گری ائمه جمعه و عقیم بودن نماز جمعه، اتهام‌سازی علیه انقلابیون به بهانه تشویش اذهان‌، ضعف شورای عالی انقلاب فرهنگی در انجام وظایف‌، نشان از لزوم پاسخگو بودن مسئولین و شفاف سازی نسبت به مسئولیت های رجال سیاسی نظام دارد.

لذا با توجه به اصول و اهداف جامعه فاطمیون، این تشکل انقلابی، حمایت قاطع خود را از سخنان مطالبه‌گر خطیب ارجمند، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی استاد رحیم پور ازغدی در لزوم پاسخگویی و شفاف سازی مسئولان اعلام می‌دارد و مواردی را در تکمیل این مطالبه گری و مقابله با نقاط ضعف و ضربه پذیر نظام یادآور می شود.

۱.لزوم مطالبه جدی اهداف انقلاب از مسئولین و نهادینه ساختن پاسخگویی در قوا، احیای نمازجمعه‌ها درمسیر بیدار‌سازی عمومی، مقابله با مصوبات فاقد ضمانت اجرای شورای عالی انقلاب فرهنگی و …

۲.جایگاه والای مجموعه عظیم حوزه و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.اما با توجه به زمان حساس کنونی، متاسفانه به دلیل عملکرد سلیقه‌ای راه بر تولید و توجه به افکار مترقی در چارچوب نظام اسلامی در حوزه بسته شده است.

باید حوزه‌های علمیه با توجه به پتانسیل حضور ده‌ها هزار نخبه طلبه‌، از طریق تبادل افکار و اندیشه در ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نقش مهم و سازنده ای را ایفاء نماید.

۳.توجه به مسئولیت‌های اجتماعی زنان در فعالیت‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی.

متاسفانه در دهه چهارم انقلاب اسلامی، زنان مسلمان و فرهیخته در ساخت تصمیم‌سازی جامعه به عنوان یک عنصر فعال و تاثیرگذار مورد توجه قرار نگرفته اند. باید در مراکز تصمیم سازی کشور همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و..‌از ظرفیت زنان مسلمان و انقلابی بهره گرفت.

۴.نیاز به مقابله با قرار گرفتن گفتمان‌های فمینیستی، زن‌مدار و مدرنیزاسیون در جایگاه مسلط حوزه زنان و خانواده.

متاسفانه خطر از خودبیگانگی، تضادها و آسیب‌های اجتماعی حاصل از این گفتمان‌ها زمینه بروز منازعات گفتمانی و تضعیف مشارکت گسترده زنان را ایجاد می‌کند.

۵.با توجه به وجود خلاء در زمینه اقدامات راهبردی در حوزه زن و خانواده و همچنین انفعال و یا موازی کاری نهادهای مربوطه از جمله فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باید هر چه سریعتر به فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص تشکیل نهادی فراقوه‌ای در جهت تدوین و اجرای راهبردی جامع در حوزه زنان اقدام کرد.

۶.نیاز به تلاش مسئولین در ایجاد زمینه تحقق عدالت اجتماعی از مسیر شناخت نیازها و مطالبات حقیقی مردم، اشتغال، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و روان شدن چرخه خدمت رسانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مکرر به این مطالبات اشاره داشته اند.

۷.با توجه به نقش مهم فرهنگ، متاسفانه شاخص‌های فرهنگی کشور در این چهار دهه در مقایسه با حوزه‌های نظامی، علمی و فناوری و پزشکی و …در جایگاه پایینی قرار دارد و نوعی《ولنگاری فرهنگی》را به ذهن متبادر می‌کند.

اگر در نهادهای اصلی فرهنگی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌های فرهنگی صحیح با مبانی نظری منسجم اتخاذ نشود، باید شاهد بحران‌های فرهنگی و اجتماعی باشیم.

۸.امسال در دهه چهارم انقلاب اسلامی باید نیاز به مرزبندی انقلابی با جریان نفوذ، نفاق و ولنگاران اقتصادی که منجر به سوء ظن و بدبینی عامه مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی و اهداف والای آن می‌شود، ایجاد شود ‌تا بتوان با شناخت فرصت‌ها و تهدیدات، در جهت برون رفت از مشکلات موجود هوشیارانه گام برداشت.

/انتهای متن/

درج نظر