نهادهای زنان و خانواده، دچار سیاست زدگی شده و موفق نیستند

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده:

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت: زن و خانواده در سیاست های رفاه اجتماعی تنها از منظره باروری مورد توجه قرار گرفته اند چرا که جمعیت در مرکز توجه بوده است.

0

«راحله کاردوانی»، عضو هیت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در نشست سیاستگذاری خانواده در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه سیاست گذاری خانواده در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت وقتی از سیاست خانواده حرف میزنیم ابتدا باید ببینید این مبحث جز کدام یک از کلیت های علمی است.

وی افزود: سیاست خانواده بخش کوچکی از سیاست گذاری عمومی و اجتماعی است.

این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده خاطرنشان کرد: بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته تنها ۴ درصد سیاست های کلی نظام در حوزه خانواده بوده است.

وی ادامه داد: این چهار درصد مربوط به سیاست‌های مستقیم در این حوزه بوده بنابراین نباید موجب ناامیدی ما شود.

کاردوانی با اشاره به اینکه بحث سیاست گذاری خانواده ذیل سیاست رفاهی معنا پیدا می کند ابراز داشت: باید روایت رفاه از منظر جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: امنیت شغلی و امنیت مسکن ذیل این مولفه قرار دارد تا به ترجیحات فردی پاسخ داده شود اما باید ببینیم منظور از رفاه اجتماعی مورد نظر این نظام ترجیحات فردی است یا ترجیحا جمعی.

کاردوانی تاکید کرد: اگر بخواهیم الگوی حاکم بر سیاست گذاری ایران در حوزه رفاه اجتماعی را بنگریم باید مروری بر سیاست ها و ارزشها داشته باشیم.

وی در ادامه  گفت: علی رغم تغییر ارزش ها پس از انقلاب اسلامی عملا بحث رفاه اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته و تغییرات سیاستگذاری در این زمینه نداشته ایم.

وی افزود: این درحالیست که در نگرش اسلامی نهادهایی همچون خمس و زکات و نذر وجود دارند که به دنبال رفاه اجتماعی بیشتر هستند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت: اگر بخواهیم بر سیاست اجتماعی در ایران متمرکز شویم باید بگوییم عمده سیاست های اجتماعی در نهاد خانواده عمدتاً بر روی زنان شاغل بنا شده است آن هم به این دلیل است که از عامل تعیین‌کننده سیاست‌گذاری‌های ما در این حوزه جمعیت بوده است.

وی ادامه داد: به زعم من زن و خانواده در سیاست های رفاه اجتماعی تنها از منظره باروری مورد توجه قرار گرفته اند چرا که جمعیت در مرکز توجه بوده است.

کاردوانی اظهار داشت: بسیاری از مسائل زنان در سطح سیاست گذاری دچار خلل است و باید عللی که این خلق را ایجاد کرده اند مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: یکی از موانعی که در سیاستگذاری خانواده و جنسیت وجود دارد نهاد سازی در این حوزه است چراکه درحال حاضر نهادهایی به اسم زنان و خانواده فعال هستند؛ اما علی رغم فعالیت‌ها موفق نبوده است و دچار سیاست‌زدگی شده‌اند.

کاردوانی خاطرنشان کرد همیشه در بحث سیاست گذاری هایمان از جنسیت بحث شده و  خانواده مورد اقبال قرار گرفته است.

وی افزود: شاخص های عدالت جنسیتی از سوی پژوهشگران تبیین نشده تا در اختیار سیاست‌گذاران قرار بگیرد و به همین دلیل جای آرمان و ابزار در سیاست گذاری های ما عوض شده است.

منبع: فارس / انتهای متن/

درج نظر