آمار چشمگیر خشونت علیه زنان

نماینده حزب جمهوری خواه خلق در پارلمان با اشاره به میزان بالای خشونت علیه زنان در ترکیه گفت: در سال ۲۰۰۲ تاکنون ۱۴۹۶۰ زن کشته شده‌ و در ۱۰ ماه اول امسال نیز ۳۶۳ نفر به قتل رسیدند.

0

در ترکیه خشونت و جنایت علیه زنان به طرز وحشتناکی بالاست. در پلتفرمی با عنوان”در مقابل جنایت علیه زنان می‌ایستیم” که ماه گذشته و به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان در ترکیه برگزار شد، اعلام شد که طی 19 ماه 652 زن کشته شده‌اند و یک روز پیش از برگزاری این همایش نیز 5 زن از سوی مردان کشته شده‌اند.

در این پلتفرم اعلام شد که در ماه گذشته، مرگ 7 زن مشکوک بوده، علت مرگ 8 زن مشخص نشد، 5 نفر به بهانه مسائل اقتصادی کشته شده‌اند و 11 نفر دیگر نیز خودشان تصمیم به خودکشی گرفته‌اند.

در گزارش مربوط به روز پیش از برگزاری نشست آمده است: در 4 شهر مختلف ترکیه، 5 زن کشته شدند که شامل شهرهای آنکارا، قیصری، بورسا و عثمانیه می‌شود.

سزگین تانریکولو، نماینده حزب جمهوری خواه خلق در پارلمان نیز در این همایش با اشاره به میزان بالای خشونت علیه زنان در ترکیه اظهار داشت: از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 تاکنون 14960 زن کشته شده‌ و در 10 ماه اول امسال نیز 363 نفر به قتل رسیده‌اند.

منبع: تسنیم /انتهای متن/