به سمت حرفه‌ای شدن و تحقق مدسازی در جامعه حرکت کنیم

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هدف غایی و نهایی کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور از ارائه و صدور مجوز برای برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها حوزه مد و لباس الگوسازی جدید در جامعه دانست.

0

به گزارش به دخت به نقل از فارس، حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور که در جلسه توجیهی برگزارکنندگان نمایشگاه‌های مد و لباس ایرانی اسلامی سخن می‌گفت با اشاره به اینکه بهره‌برداری از شرایط موجود نیازمند صیانت و مراقبت توسط خود برگزارکنندگان است، گفت: در حقیقت شما بهره‌بردارید و وارث این شرایط به وجود آمده باید به گونه ای قدم بردارید که این حوزه آسیب نبیند و امکان بهره برداری برای دیگران هم وجود داشته باشد.

وی با بیان این جمله که باید به سمت حرفه‌ای شدن و تحقق و مدسازی در جامعه حرکت کنیم خاطر نشان کرد انتظار این است که رابطه حقوقی شما به‌عنوان برگزار کننده با هنرمندان و طراحان حاضر در برنامه های شما مشخص و تدوین شده باشد.

قبادی افزود: بستر سازی برای حضور و معرفی طراحان و عرضه بیش از 11 هزار الگو طی سال گذشته نشان از حرکت درست کارگروه ساماندهی مد و لباس در راستای وظایف قانونی و تکلیف شده است.

همچنین در این جلسه اعضای حاضر به طرح مسائل، موانع و مشکلات این حوزه پرداختند که در نهایت با پاسخ های روشن از سوی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور جلسه پایان یافت.

/انتهای متن/

 
درج نظر