تاثیر مشاجرات خانوادگی بر روی زنان

از آن جا که مراقبت و پرورش فرزندان در زنان امري فطري است، هنگام بروز دعوا دچار استرس مي شوند. از آن جا که زنان نسبت به مردان بيشتر از مشکلات زندگي زناشويي آگاهند، عاطفي ترند و اين امر به سلامت آن ها بيشتر لطمه مي زند.

0

سرویس خبر به دخت/

در مشاجرات خانوادگي، زنان آسيب بيشتري مي بينند. حل مشکلات يک زوج بخش مهمي از زندگي مشترک آنان به حساب مي آيد به همين علت است که قبل از پيوند، نياز به مشاوره وجود دارد زيرا بحث و جدل و تحمل استرس در طول سال ها ممکن است به زنان آسيب جدي وارد آورد.

اختلافات زناشويي چگونه روي سلامت فرد تاثير مي گذارد؟ به نقل از سايت «Readers Digest» هنگام دعوا فشار خون و ضربان قلب بالا مي رود. نفس کشيدن تند مي شود و هورمون هاي استرس آزاد مي شود. اين هورمون ها به سيستم دفاعي بدن و سيستم درون ريز آسيب مي رساند. با افت توانايي سيستم ايمني چندين ساعت پس از دعوا، فرد به سرماخوردگي، ابتلا به ويروس و بيماري هاي ديگر مستعدتر مي شود. دعواهاي خانوادگي به ويژه بعد از دهه ۶۰ زندگي ممکن است باعث ناراحتي قلبي، عروقي شود. البته اين ناراحتي ها به زنان ارتباط دارد و نه آقايان زيرا تاثير اين مشاجرات روي زنان بيشتر از آقايان است.

چرا زنان آسيب پذيرترند؟

زنان مسئوليت بيشتري به عهده مي گيرند: از آن جا که مراقبت و پرورش فرزندان در زنان امري فطري است، هنگام بروز دعوا دچار استرس مي شوند. از آن جا که زنان نسبت به مردان بيشتر از مشکلات زندگي زناشويي آگاهند، عاطفي ترند و اين امر به سلامت آن ها بيشتر لطمه مي زند.

زنان درباره مشاجرات خانوادگي بيشتر فکر مي کنند: زنان مشاجرات را در ذهن خود مرور مي کنند و به ياد آوردن آن به اندازه زمان مشاجره اثر خود را مي گذارد. اين امر باعث ضعيف شدن سيستم ايمني بدن مي شود. حتي به يادآوردن مشاجره اي که ديروز يا سال گذشته رخ داده است نيز روي سلامت بدن تاثير منفي مي گذارد.

بهتر است زنان روي دعواها تمرکز نکنند و به نکاتي فکر کنند که باعث خوشحالي آن ها مي شود.

منبع:افکار نیوز/انتهای متن/

درج نظر