صدای بلند موزیک هم جزو تفریحات شبانگاهی است؟!

صدای بوق و ویراژ و لایی کشیدن وضبط ماشین کرکننده در روز کم بود، صدای موزیک بلند شبانه را هم که از ماشین ها می آید، به آن اضافه کنید، آن وقت می بینید که زندگی در یک خیابان فرعی که از بد حادثه محل گذر عزیزانی است که از تفریحات کمی تا قسمتی سالم شبانگاهی برمی گردند، چقدر مایه عذاب است، مخصوصا وقتی که در نیمه های شب اتفاق بیفتد و خواب شبانه را بر شما حرام کند!

0

من می پرسم از این عزیزان ماشین سوار درآخر شب که اغلب هم جوانند و دارند از تفریحات کمی تا قسمتی سالم شبانگاهی برمی گردند، حتما باید با سروصدا و سرعتی مساوی سرعت ماشین های مسابقات رالی در اتوبان ها، در خیابان هفت هشت متری ما برانند!؟ و آیا بلند کردن صدای موزیک ماشین در ساعت دو و سه نصفه شب هم  جزو این تفریحات لذتبخش شبانگاهی است!؟ یعنی بیدار کردن خلقی که خوابند و بعضا تازه خواب شان رفته یا مریضند یا کهنسال و … واقعا باعث کیف و حال شما می شود؟

من می پرسم که آِیا این عزیزان که خیلی شان هم یا سری به آن  طرف آب زده اند و یا عشق سر زدن به آن طرف آب را دارند، چنین نوع رفتارهایی را در میان مردم آن طرفها هم سراغ دارند؟ اگرنه، پس چرا در مورد رعایت حال همنوع و همشهری و همسایه و … هیچ اثری از تقلید و پیروی از فرنگی ها در کار نیست؟ آّیا ندیده اید و نشنیده اید که مردم مغرب زمین به هر چیز که معتقد باشند یا نباشند، پیرو هر آئینی هم که باشند، به مقتضای این که اصل احترام به حقوق فردی همدیگر را پذیرفته اند،  خیلی  در مراعات این حقوق کوشایند؟ غیر از این که قانون بشدت و قاطعیت با این نقض حقوق برخورد می کند، خود آن مردم هم به لحاظ اخلاقی و مدنی رعایت این حقوق را کاملا واجب می دانند و در فرهنگ عمومی شان  نقض حقوق دیگران یک خطای فاحش به حساب می آید چیزی در حد با لباس معمولی و بدون آرایش بیرون آمدن جوانان عزیز خودمان!

پس از عزیزانی که نیمه های شب از تفریح شبانه برمی گردند، توقع زیادی نیست اگر بخواهیم که لطفا بی سروصدا و بدون بوق و فریادها و قهقهه های بلند و موزیک گوشخراش ماشین از کوچه و خیابان ما بگذرند. دین و اخلاق هم اگر به کنار گذاشته شود، مدنیت و عقل چنین حکم می کند که ملاحظه مردمی را بکنید که نخواسته اند یا نتوانسته اند مثل شما تا پاسی از شب بیدار باشند و خوشگذرانی کنند؛ البته بقول ظریفی اگر عقلی مانده باشد بعد از خوردن ها و نوشیدن ها و کشیدن های شبانه!؟

/انتهای متن/

درج نظر