مردهای خانواده در رفتار و پوشش صحیح دختران نقش دارند

قسمت چهارم

خانواده، روابط والدین با هم، رابط ه عاطفی و منطقی پدر با دختر و نهایتا شخصیت و تعامل مردان نزدیک به یک دختر در محیط خانوادگی و خویشاوندی و همین طور پاکدستی پدر و مشروع بودن درآمدهای او همه می توانند کمک کنند که یک دختر در محیط جامعه رفتار و پوشش درست داشته باشد یا برعکس. این نظر کارشناس و مشاور امور خانوادگی و دینی خانم همیز است.

0

خانواد نقش پررنگی در شکل گیری شخصیت هر کسی دارد و رفتارهای ما خیلی وقت ها تحت تاثیر بنیان هایی است که از اعتقادات و آداب و رسوم در وجودمان شکل گرفته است. نوع پوشش و رفتارهای یک دختر در ارتباط با مردان بیگانه حتما تابعی از چیزهایی است که پدر و مادر به او دراین  زمینه آموخته اند. نقش پدر و روابطش با دختر در این مورد تعیین کننده است .نقش همسر هم در این زمینه خیلی اثرگذار است. این بخش از گفت و گوی ما با خانم همیز مشاور خانواده در دانشگاه ها و کارشناس معارف دینی در صدا و سیما برمی گردد به نقش خانواده در نحوه پوشش یک دختر.

در مورد عوامل زمینه ساز رفتار یک دختر در موضوع پوشش این بار گفت و گوی مان با استاد طاهره همیز عضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه الزهرا و مشاورخانواده وجوان به عوامل خانوادگی در این مورد رسید.

 

خانم همیز به ما بفرمایید که نقش خانواده در این که یک دختر درمحیط اجتماع پوشش و رفتار درست داشته باشد، چقدر است؟

  • ببینید خانواده نقش های مختلفی می تواند در نحوه پوشش یک دختر داشته باشد. همان طور که قبلا گفتم خود منبع درآمد و حلال و پاک بودن لقمه ای که یک پدر برسر سفره خانواده می گذارد، نقش اول را در پابندی افراد خانواده و دختر خانواده به امور دینی و درست دارد که حجاب هم از جمله آنهاست. بعد هم رفتار پدر و مادر با همدیگر و با دخترشان خیلی مهم است. وقتی پدری رفتار تکریم آمیزی با همسرش و دخترش دارد،  زمینه را برای آنها فراهم می کند که خود این دخترو زن هم به خودشان با همین دید تکریم نگاه کنند. وقتی یک مرد و پدر درخانواده به زن و دخترش احترام می گذارد و مواظب است که نه خودش و نه هیچکس حرمت آنها را نشکند، کمک بزرگی کرده که خود آنها هم حریم و حرمت خودشان را بشناسند و اجازه ندهند که نه با رفتار خودشان و نه با رفتار هیچ کس دیگر حرمت شان شکسته نشود. من مخصوصا روی رابطه خوب پدر با دختر خیلی تاکید می کنم. پدر اولین مرد زندگی یک دختر است که با او رابطه نزدیک عاطفی و تربیتی دارد و از او حمایت می کند و راه رشد و پیشرفت را برایش باز می کند. اگراین اولین مرد با نوع رابطه درست و منطقی و عاطفی خوب اثر خوبی بر این دختر بگذارد، بنظرم  دیگرهیچ مردی نیست که بتواند این دختر را از راه راست منحرف کند. بعد این دختر برای جلب عواطف هیچ مردی ظاهر ناجور و لباس بد و… را انتخاب نمی کند. رابطه غلط هم با هیچ مرد و پسری برقرارنمی کند.  در حالی که برعکس گاهی هم می بینیم که  رفتار خشن و غیرمنطقی یک پدر مذهبی که ایجاد حس تقابل و تلافی و لجبازی در دخترش می کند، بیشترین اثر را در رفتارهای دختر در تعامل با مردهای دیگر و از جمله در پوشش و حجاب او دارد. بگذریم از پدرانی که  لاابالی و بی قید هستند که ممکن است مستقیما به دخترشان دستور بدهند که حد و حدود را با مردان دیگر دررفتار و پوشش زیر پا بگذارد.

اگرپدر به عنوان اولین مرد زندگی یک دختر با نوع رابطه درست و منطقی و عاطفی خوب اثر خوبی بر دخترش بگذارد، دیگراین دختر برای جلب عواطف هیچ مردی ظاهر ناجور و لباس بد و… را انتخاب نمی کند. رابطه غلط هم با هیچ مرد و پسری برقرارنمی کند. 

از لقمه حلال گفتید. بنظرتان کمرنگ شدن حجاب یک دختر می تواند به عواملی مثل فساد اقتصادی و پای بند نبودن پدرها به رعایت حدود حلال و حرام در اموال و درآمدها هم مربوط شود؟

  • البته که این عامل خیلی مهم است در حق گرایی افراد و این که اصولا با احکام الهی برخورد پذیرنده یا پشت کننده داشته باشند. متاسفانه وقتی پدر و مادری خودشان در رابطه با دیگران حدوحدود را نمی شناسند و رعایت نمی کنند و مثلا درآمدهای ناجوررا برای خانواده شان می آورند و به تعبیری لقمه حرام برسر سفره می گذارند، عملا باعث می شوند که ضمیر بچه های شان آماده گرایش به بدی ها و روبرگرداندن از دستورات الهی شود که حجاب از جمله آنهاست. به همراه پوشش درست، رفتار مناسب و موقرانه و همراه با حیا و عفاف می تواند نتیجه لقمه حلال و مناسبات اخلاقی دقیق و منظم پدر و مادر باشد یا برعکس. من می خواهم تاکید کنم با بعضی کارهایی که افراد می کنند عملا خود و بچه های شان را به مرحله ای می رسانند که در مقابل حق و پیام های حق دچار حالت انکار و اعراض می شوند و خدای نکرده در مراحل و مراتب شدیدتر دیگر آنچه را از احکام و دستورات الهی می شنوند، باور ندارند چون بر اثر یک سری گناهان قلب شان مهر خورده و گوش و چشم شان کر وکور شده است.

به همراه پوشش درست، رفتار مناسب و موقرانه و همراه با حیا و عفاف می تواند نتیجه لقمه حلال و مناسبات اخلاقی دقیق و منظم پدر و مادر باشد یا برعکس.

در مورد رابطه پدر و مادر با همدیگر و اثرش روی بچه ها و فتارهای شان  توضیح بیشتری می دهید؟

  • ببینید این رابطه به چند نحو می تواند باعث آسیب به بچه های خانواده و مخصوصا دختران شود. اولین نحوش این است که پدر و مادر در روابط خصوصی و امور زناشویی در حضور بچه ها رعایت حدود درست اخلاقی را نمی کنند. در حالی که در دین ما تاکید شده که حتی نوزاد را در اتاق خواب والدین نخوابانید و در دورانی که بچه ها به سن تمیز می رسند پدر و مادر در روابط شان با هم بسیار با انضباط و دقیق عمل کنند تا هیچ عامل محرکی برای بچه در محیط خانه بوجود نیاید. از طرف دیگر وقتی پدر و مادری با هم اختلاف دارند و این اختلاف و تعارض را فرزندان می فهمند خیلی وقت ها دانسته و ندانسته از این فضای تیره روابط پدر و مادر بهره برداری سوء می کنند. مثلا وقتی پدر مذهبی است و با مادر سر ناسازگاری دارد، گاهی می بینیم که دختر در تقابل با پدر به مادر گرایش پیدا می کند و خودبخود جذب رفتار غیرمذهبی او از جمله زیر پا گذاشتن حدود حجاب می شود. ضمن این که گاهی رفتار خشن و غیرمنطقی یک پدر مذهبی که ایجاد حس تقابل و تلافی و لجبازی در دخترش می کند، بیشترین اثر را در بی حجابی دختر دارد.

 گاهی رفتار خشن و غیرمنطقی یک پدر مذهبی که ایجاد حس تقابل و تلافی و لجبازی در دخترش می کند، بیشترین اثر را در بی حجابی دختر دارد.

شبکه خویشاوندی و گروه فامیلی یعنی اطرافیان نزدیک بچه ها مخصوصا مردان این حلقه چقدر در رفتار درست یک دختر نقش دارند؟

  • ببینید اینها هم خیلی اثردارند. ما موارد کمی نداریم از این که دخترانی بوسیله محارم شان اعم از پدر و برادر و دایی و عمو و … مورد اذیت و تعرض قرار گرفتند و همین رفتار ناهنجار باعث خیلی عواقب از جمله بی قید وبندی فرد به حدود حجاب شده است. یا این که می بینیم عملا با نگاه غلطی که مردان نزدیک نسبت به جایگاه دختران دارند، دختر را از رعایت حد و حدود دور می کنند. دریک کلمه مردان اطراف دختر می توانند در رعایت حدود پوشش در یک دختر یا برعکس آن خیلی نقش داشته باشند.

 

حالا که از مردان اطراف یک خانم صحبت شد، از اهمیت نقش همسر هم در زمینه مراعات حد حجاب از سوی یک خانم بفرمایید.

  • نقش همسر بعد از ازدواج در زندگی زن کلا و مشخصا در مورد نحوه رعایت حجاب خیلی پررنگ است. ما داشته ایم دخترانی که بر اثر یک ازدواج صحیح با یک آدم موجه و مقید کاملا به راه درست سوق داده شده اند و حجاب شان هم مثل بقیه رفتارهای شان به حد عالی ارتقا پیدا کرده است و برعکسش را هم دیده ایم. هم متاسفانه دخترانی داشته ایم که بر اثر یک ازدواج نامناسب با یک فرد ناشایست راه درست زندگی شان کج شده و اگر هم در رفتار و پوشش قیوداتی داشته اند، همه را کنار گذاشته اند. البته شک نیست دختری که راه درست را خودش در زندگی اش شناخته و باورهایی را در خودش محکم و ریشه دار کرده باشد، با هیچ عاملی از جمله یک همسر بی توجه و بی قید راهش را عوض نمی کند و به رفتار و پوشش غلط گرایش نمی یابد. ولی چون ممکن است همه از نظر این ریشه های اعتقادی و ایمانی دریک حد محکم نباشند،‌ اثر وجودی همسری و فشاری که ممکن است به یک خانم بعد از ازدواج برای انتخاب مسیر زندگی از این ناحیه وارد شود، چیز خیلی مهمی است.

ما داشته ایم دخترانی که بر اثر یک ازدواج صحیح با یک آدم موجه و مقید کاملا به راه درست سوق داده شده اند و حجاب شان هم مثل بقیه رفتارهای شان به حد عالی ارتقا پیدا کرده است و برعکسش را هم دیده ایم.

نقش مهم دیگری که یک همسر در رعایت حد حجاب همسرش می تواند داشته باشد این است که با احترام گذاشتن به شخصیت همسرش و برطرف کردن نیازهایش به او کمک کند که این حدود را رعایت کند. مردی که سردمزاج است و یا زنش را دائم تحقیر می کند اسباب این را فراهم می کند که همسرش برای جلب نظر و توجه مردان دیگر و به دست آوردن جایگاهی که همسرش به او نداده، به روش های غلطی مثل لباس و رفتار نامناسب توسل بجوید. 

مردی که سردمزاج است و یا زنش را دائم تحقیر می کند اسباب این را فراهم می کند که همسرش برای جلب نظر و توجه مردان دیگر و به دست آوردن جایگاهی که همسرش به او نداده، به روش های غلطی مثل لباس و رفتار نامناسب توسل بجوید. 

نقش دیگر یک همسر بد هم می تواند مثل همان پدربد این باشد که مستقیما از همسرش بخواهد که حجاب را کنار بگذارد و این بی حجابی را در بین اطرافیان و دوستان و آشنایان اسباب تشخص و خودنمایی کند . در اینجا عملا زن به یک ابزار تبدیل می شود در خدمت خواسته های غیرمنطقی و غیر اخلاقی همسرش که یک زن عاقل و آگاه به حقوق دینی و انسانی و  قانونی خود اصلا زیر بار چنین اوامر غیر منطقی نمی رود.  

/انتهای متن/