استاد همیز: حجاب مانع خشونت و آزار زنان در محیط های عمومی است

قسمت دوم

حجاب قرار است از کرامت و حرمت زن حفاظت کند، ارزش و قدری انسانی به او ببخشد و ضامن امنیت و آرامش او در جامعه باشد. آیا دختران ما خود از این ارزش و قدر خودشان و کاری که حجاب برای امنیت شان می کند،‌آگاهند؟ آیا می دانند که رعایت حجاب ازحقوق عمومی است و نه یک حق شخصی؟ بخش دوم گفت وگوی به دخت با خانم استاد دانشگاه و کارشناس و مشاور خانواده به پاسخ این پرسش ها اختصاص دارد.

0

حجاب حق خداست و برخلاف نظر خیلی ها خداوند از این حق براحتی نمی گذرد. حق مردم هم هست چون پاکی و امنیت اخلاقی  محیط اجتماعی را به هم می زند و چه بسا باعث تزلزل بنیان خانواده می شود. ضمن این که برای خود زن هم امنیت و آرامش را به ارمغان می آورد. پس چرا خیلی دختران و زنان با حجاب میانه ای ندارند؟ اینها نظرات استاد طاهره همیز عضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه الزهرا و مشاورخانواده وجوان است در باب جایگاه حجاب. این بخش از حرف های ایشان در باره بقیه علت های رعایت نکردن بی حجابی است.

بجز حد حجاب، بی اطلاعی از چه چیزهای دیگری بنظر شما می تواند عامل رعایت نکردن حجاب توسط  دختران ما شود؟

  • این که بنظر من خیلی دختران ما ارزش و کرامت خود را به عنوان یک دختر و زن نمی دانند و متاسفانه فکر می کنند که با عرضه زیبایی ظاهری شان می توانند کسب ارزش کنند. بعد هم نمی دانند که حجاب برای آنها چقدر این کرامت را حفظ می کند و بالا می برد و باعث  احترام و حرمت برایشان می شود.  بعد هم  دختران و زنان زیادی هستند که اصلا نمی دانند  که مردان و نوع نگاه شان به جنس مونث چگونه است. اگر این را می دانستند  خود را در معرض نگاه و تماشای مردان قرار نمی دادند. من خودم شاهد بوده ام که بعضی موارد که این نگاه مردانه به جنس مونث را برای مخاطبان دختر تشریح کرده ام چقدر آنها اکراه داشته اند از این که اینطور مورد نظر مردان باشند. در واقع اگر دختران مردان را بهتر بشناسند، می فهمند که خیلی مردان به  زنان محجبه و عفیف با دیده احترام بیشتری نگاه می کنند و من شخصا این موضوع را در برخورد با خیلی از آقایان تجربه کرده ام. دختران و زنان ما اگر بدانند که حجاب چقدر حریم امنی برایشان ایجاد می کند و مانع خیلی خشونت ها و آزارها در محیط های عمومی برای شان می شود، حتما اقبال شان به حجاب خیلی بیشتر خواهد شد.

 دختران و زنان ما اگر بدانند که حجاب چقدر حریم امنی برایشان ایجاد می کند و مانع خیلی خشونت ها و آزارها در محیط های عمومی برای شان می شود، حتما اقبال شان به حجاب خیلی بیشتر خواهد شد.

اثرات اجتماعی حجاب هم در این جا مهم است ؟  یعنی دانستن این اثرات می تواند باعث تقویت  حجاب شود؟

  • بله قطعا این هم مهم است. عده ای از دختران و بانوان اصلا از آثار مخرب نداشتن حجاب در جامعه مطلع نیستند. بعضی ها را من دیده ام که وقتی به این قضیه آگاه شده اند، خیلی هم از بی حجابی شان اظهار پشیمانی کرده اند. چون تازه مطلع شده اند که بی حجابی حق الناس است و شاید مادران پسران و زنان شوهر داری که بابت بی حجابی آنها  احیانا لغزیده اند، هیچ وقت  انها را نبخشند چون عامل فریب عزیزشان شده اند. فکر می کنم اگر خیلی از این افراد آثار مخرب بی حجابی را بر جامعه و خانواده بدانند و متوجه شوند که با پوشش بد و نادرست شان  چقدر بر روح و روان و اعصاب مردانی که در جامعه با آنها سروکار دارند، اثر منفی می گذارند، ‌ در این رفتارشان تجدید نظر کنند؛ مخصوصا که این تاثیرات زنجیره ای باشد یعنی از مرد به محیط خانواده و روابط با همسر منتقل شود. چقدر بوده اند دختران و زنانی که با پوشش و رفتار غلط خود مردی را از محیط خانواده اش جدا کرده اند و باعث نابودی کانون های خانواده شده اند. در واقع باید گفت که بی حجابی ضایع کردن حق الناس است که خیلی گناه بزرگی است و خدا آن را براحتی نمی بخشد مگر این که فرد بتواند حق الناس را جبران کند. یعنی باید افراد  بدانند که حجاب یک امر شخصی نیست کاملا عمومی است و به مصالح مردم و جامعه مربوط می شود.

 بی حجابی حق الناس است و شاید مادران پسران و زنان شوهرداری که بابت بی حجابی عده ای   احیانا لغزیده اند، هیچ وقت  انها را نبخشند.

بنظر شما اعتقادات مذهبی و پای بندی به دین در موضوع حجاب نقش دارد؟

  • مسلما معتقد بودن یک فرد خیلی نقش پررنگی در رفتارهایش دارد. من در بررسی عوامل حجاب چند نوع عامل اعتقادی خیلی مهم پیدا کردم. یکی اعتقاد قوی به خدا و دین. چون حجاب یک دستور دینی است که خداوند صریحا در قرآن به زنان مومن و مسلمان داده است. در ادیان دیگر هم این دستور بوده است. فرد بی حجاب اول از همه دارد با دستورخدا می جنگد، در حالی که این را شاید خودش نداند که حجاب حق الله است . خداوند در قرآن کریم گله می کند که چرا حق خداوند را ادا نمی کنند . اینکه بعضی ها فکرمی کنند،‌ خداوند حق الله را می بخشد، اشتباه است. آیا خداوند حکیم 124 هزار پیامبر ارسال کرده تا حق خود را به انسان ها بشناسانند و از آنها دعوت کنند تا عبودیت خداوند حکیم را انجام دهند و بعد از این حق اطاعت از فرامین خود می گذرد؟ دوم این که فرد بی حجاب به آخرت باورمحکمی ندارد.

باید افراد  بدانند که حجاب یک امر شخصی نیست کاملا عمومی است و به مصالح مردم و جامعه مربوط می شود.

  • وسعت و سیطره و هول اور بودن عالم اخرت را باور ندارد و زندگی میلیارد سالی(خالدین فیها) را نمی فهمد؛ آنجا که همه آدمها حسرت می خورند که ایکاش برای زندگی جاویدان چیزی با خود می آوردیم. به همین دلیل هم نمی دانند که در آخرت برای باحجاب ها که حکم خدا را اجرا کرده اند و موجب کرامت و عزت خودشان شده اند و با پوشش بد دیگران را اذیت نکرده اند ، مراتب و درجات بالایی است. ضمن این که از عواقب اخروی بی حجابی  هم بی اطلاعند. قطعا مثل هر کار بد دیگر بی حجابی هم در عالم برزخ و هم در قیامت برای صاحبش عواقب خیلی ناگوار و بدی دارد که اینها نمی دانند. ازعاقبت اعمال شان  در بهشت و جهنم اعمال، ‌بهشت و جهنم اخلاق  و بهشت و جهنم عقاید خبر ندارند.

فرد بی حجاب اول از همه دارد با دستورخدا می جنگد، در حالی که این را شاید خودش نداند که حجاب حق الله است.

خانم همیز بنظر شما چقدر موضوع بی حجابی به سطح فکر و فهم یک خانم مربوط می شود؟ ممکن است این نبود حجاب درست را حاصل ضعف فکری و فرهنگی افراد بدانیم؟

  • خیلی زیاد . یکی از عوامل بی حجابی از نظر من همین فقر فرهنگی و پایین بودن سطح فکر یک خانم است. وگرنه چرا باید یک انسان برای مطرح شدن و عرضه کردن خودش و توانایی هایش، به خودنمایی با آرایش های تند و پوشیدن لباس بدن نما بپردازد؟

 فکر نمی کنید که خبر نداشتن از قانون حجاب در کشور هم  در بی حجابی بعضی دختران ما موثراست؟

    • قطعا این هم یکی از آگاهی هایی است که باید به دختران جامعه ما منتقل شود و شاید خوب منتقل نشده که بعضی ها حجاب  را بعنوان یک قانون نمی شناسند و نقضش می کنند.

خبر نداشتن از قانون حجاب در کشور هم در بی حجابی بعضی دختران ما موثراست. شاید اگراین را خوب به دختران مان منتقل کنیم،‌ خیلی ها حاضر به نقض قانون نباشند.

ادامه دارد…

/انتهای متن/

درج نظر