ولادت امام سجّاد(ع)مبارک

امام سجّاد(ع): بارالها ! … مرا به كاهِلى در عبادتت ، كورى از راهت و بيرون شدن از طريق محبّتت ، مبتلا مكن .
صحيفة السجّادية از دعای20

0

/انتهای متن/