خلاقیت در تبدیل وسایل خانگی به دوچرخه

هنرمند تصویرگر هندی با ارائه ایده‌ای جالب، هر آنچه در اطرافش می بیند را به دوچرخه تبدیل می‌کند. این هنرمند در ابتدا پس از طراحی چرخ دوچرخه از آن عکس می گیرد و سپس ابزار و عنصرهایی مانند پرگار را به عنوان بدنه و رکاب به دوچرخه اضافه می‌کند. او در انتها ساختار بدن انسان را به آن اضافه می‌کند تا تصویر دوچرخه سوار به طور کامل نقش ببندد.

0

این هنرمند می‌گوید ” من در خانه به دنبال وسایلی هستم که بتوانم آن را تبدیل به دوچرخه کنم و این امر باعث شده تا همسرم من را مورد تمسخر خود قرار دهد”. نمونه‌هایی از هنرنمایی او را مشاهده می‌کنید.

/انتهای متن/

درج نظر