آهوی زیبای نمدی

ساخت این اهوی نمدی زیبا بسیار ساده و سریع می باشد و شما با استفاده از مقداری پارچه نمدی و پنبه میتوانید عروسک زیبایی را برای خود و یا فرزندان خود تهیه نمایید.

0

وسایل مورد نیاز:

پارچه نمدی در ۴ رنگ

قیچی

چسب حرارتی

مهره های گرد و ریز برای چشم

مقداری پنبه

نخ گلدوزی

سوزن

روش ساخت:برای ساخت این آهوی زیبا ابتدا باید الگوهای شکل ۱،۲ را روی پارچه ها بکشید و ببرید.

سپس آنهارا با چسب مانند شکل ها به هم بچسبانید.

بعد دو الگوی دو سمت آهو را روی هم قرار دهید و دور تا دور آنرا با کوک دندون موشی بدوزید اما یک قسمت پشت آهو را برای پر کردن با پنبه باز بگذارید.

 سپس مقداری پنبه را داخل پارچه بریزید و پخش کنید. بعد از پر کردن، آن قسمت باز گذاشته را نیز بدوزید.

/انتهای متن/

درج نظر