تشریح دستاوردهای ایران در حمایت از زنان روستایی در سازمان ملل

نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان ملل متحد به تشریح دستاوردهای ایران در حمایت از زنان و دختران روستایی پرداخت.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، هیات جمهوری اسلامی ایران که در شصت و دومین نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک حضور دارند، بعد از ظهر دوشنبه در میزگرد تخصصی تحت عنوان توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی سخنرانی کرد.

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از کشورمان در این جلسه به تشریح دستاوردها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حمایت از زنان و دختران روستایی پرداخت.
تربیت و آموزش 12 هزار تسهیل گر از میان زنان روستایی، ارائه اعتبارات کوچک به 45 هزار زن روستایی، ارائه آموزش های کشاورزی به 382 هزار زن روستایی، برگزاری نمایشگاه های کشاورزی و دوره های کارآفرینی ویژه زنان روستایی در کنار تعیین و تخصیص بودجه سالانه به توسعه زنان روستایی از جمله اقدامات کشورمان بود که در این سخنرانی مورد اشاره قرار گرفت.
نشست کمیسیون مقام زن از 12 تا 23 مارس 2018 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در حال برگزاری است.

درج نظر