تهران، متن حکم وی به این شرح است:

سرکار خانم فرزانه مروستی

سلام علیکم

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون محترم سیاسی و اجتماعی جنابعالی به سمت” سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی”تعیین می شوید.

امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و رعایت خط مشی اعلام شده و شرح وظایف قانونی و بکارگیری شیوه های مناسب در اعمال سیاست های عمومی دولت تدبیر و امید در خدمت به مردم که ولی نعمتان و سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند موفق و موید باشید.

محمدحسین مقیمی

استاندار تهران

/انتهای متن/