فرصتی نوین برای زنان خانواده ها

رئیس کمیته امداد خبر از تشکیل 7000 اشتغال که تا کنون 6000 تا از آن به مرحله اجرا درآمده است داد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، با اشاره به هدفگذاری کمیته امداد استان تهران برای ایجاد 7000 فرصت شغلی در سال 96 گفت: تا کنون نزدیک به 6000 فرصت شغلی از این تعداد به مرحله اجرا درآمده است و امیدوار هستیم تا پایان سال به طور کامل به این هدف گذاری دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه در سال 96  نزدیک به 70 میلیارد تومان تسهیلات به نیازمندان تحت پوشش برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی پرداخت شده است، اظهار کرد: اگرچه این مبالغ زیاد نیستند، اما مددجویان تحت پوشش توانسته‌اند با همین میزان نیز به شکل خرد به اشتغال زایی بپردازند و کارگاه‌هایی را راه اندازی کنند.

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران ضمن تشریح میزان وام های پرداخت شده به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد نیز تصریح کرد: مبلغ وام‌های اشتغال‌زایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد بین 20 تا 50 میلیون تومان بوده است و آنها توانسته‌اند با همین میزان یک بنگاه اقتصادی خرد را راه اندازی کنند.

ولئیی با بیان اینکه ارتباط کسانیکه همزمان با توانمندسازی، از پوشش کمیته امداد خارج می شوند، به طور کامل با امداد قطع نمی‌شود، نیز تصریح کرد: این افراد همچنان می توانند از خدمات کمیته امداد استفاده کنند. برخی از این افراد که به وسیله طرح های اشتغال زایی توانمند شده اند نیز در حال حاضر از کمک گیرنده، به کمک کننده تبدیل شده اند و خودشان تعدادی از مددجویان کمیته امداد را تحت پوشش قرار داده‌اند.

به گفته ولئیی، در  صورتیکه طرح اشتغال‌زایی این افرادنیز با شکست رو به رو شود کمیته امداد در قالب تمهیداتی مانند پرداخت وام مجدد یا حمایت مقطعی به آنها کمک  می‌کند.

درج نظر