مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی!!!

امام صادق(ع): اسراف و زیاده‌روی باعث فقر و تنگدستی می‌گردد و میانه‌روی موجب ثروت و بی‌نیازی می‌شود
وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۵۸

0

/انتهای متن/

درج نظر