کتاب خواندن باعث تقویت ذهن و حفاظت از آن می‌شود

به کتابخوانی کمک کنیم

در واقع خواندن کتاب در تمام طول عمر باعث می‌شود که مغز در سنین پیری، توانایی خود را حفظ کند
تحقیقات نشان داده روند کاهش قدرت حافظه‌ی کسانی که در طول عمر خود فعالیت‌های تحریک‌کننده‌ی ذهن مثل کتاب خواندن را به‌طور مرتب انجام می‌دادند، بسیار کمتر از کسانی است که مطالعات روزانه نداشته‌اند.

0

 /انتهای متن/

 

درج نظر